Fråga till utrikesministern angående fängslandet av Ahmadreza Djalali

Fråga 2020/21:2653 Fängslandet av Ahmadreza Djalali

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Fem år har gått sedan Ahmadreza Djalali, iransk-svensk forskare inom katastrofmedicin, frihetsberövades på rättsvidriga grunder. Hittills har motiven för hans anhållande, dödsdom och fortsatta internering inte offentliggjorts.

Ahmadreza Djalali greps den 25 april 2016, tre dagar innan han skulle återvända till Sverige, där hustrun och två barn finns. Familjen fick ingen information om gripandet förrän efter tio dagar, då Djalali fick ringa ett kort samtal till dem. Han hade rest till Iran efter att ha blivit inbjuden till universiteten i Teheran och Shiraz att delta i workshops om katastrofmedicin.

I ett uttalande som har antagits gemensamt av de tre universitet i Europa där Ahmadreza varit verksam: Karolinska institutet, Università del Piemonte Orientale i Italien och Vrije Universiteit Brussel i Belgien, kräver man att Ahmadreza Djalali omedelbart ska släppas fri.

Man skriver: ”Hans hälsa försämras snabbt. Under fängelsetiden har han upprepade gånger nekats tillgång till nödvändig medicinsk vård, trots bevis för att han lider av leukemi. Under hela pandemin hölls han fången i en cell på cirka 30 kvadratmeter som han delade med fjorton andra fångar, tills han flyttades till fullständig isolering den 24 november 2020. Efter mer än 140 dagar i isolering har Dr. Djalali nu flyttats tillbaka till en flerfångscell i Evinfängelset. Där lever han under ständigt hot om att hans dödsdom ska verkställas.”

Undertecknarna av uttalandet menar på att Djalalis situation är angelägen för alla forskare och för samhället i stort och kräver att myndigheterna säkerställer att Djalali får omedelbar tillgång till kvalificerad medicinsk personal som kan tillhandahålla vård i enlighet med medicinsk etik, inklusive principerna om sekretess, autonomi och informerat samtycke. ”Vi uppmanar det internationella samfundet att omedelbart vidta förnyade åtgärder som svar på den försämrade situation som Dr. Djalali befinner sig i, och vi uppmanar EU och medlemsstaterna att agera innan det är för sent”, skriver man.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att förmå Irans regim att frige Ahmadreza Djalali?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fangslandet-av-ahmadreza-djalali/