Fråga till utrikesministern angående fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

Fråga 2021/22:79 Fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en fråga (2021/22:20) undrade jag om utrikesministern avser att inom EU-kretsen verka för en EU-resolutions intention och att, om och när resolutionen antas av Europaparlamentet, verka för att rekommendationerna i resolutionen verkställs av EU.

Resolutionen, som fick stöd i Europaparlamentets utrikesutskott den 1 september och som är en rekommendation riktad till EU:s utrikeschef Josep Borrell, kräver tätare förbindelser mellan EU och Taiwan, ett omfattande och förstärkt partnerskap inklusive investeringsavtal och att landet ska få delta som observatör i olika internationella organ. I oktober väntas resolutionen antas av Europaparlamentet.

Jag noterar att utrikesministern inte besvarar min fråga utan hänvisar till att ”regeringens hållning i frågor som rör Taiwan ligger fast” och att ”Sverige och EU har idag goda förbindelser med Taiwan på många områden. EU och Taiwan delar en gemensam övertygelse om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Utbyten finns inom frågor som mänskliga rättigheter, handel, klimatfrågor och innovationer. Inom det internationella samarbetet har Sverige och EU ett intresse av att säkra Taiwans deltagande i internationella organisationer.”

Jag påpekar i min fråga just att ”Sveriges regering har tidigare genom utrikesministern uttryckt stöd för att Taiwan bör delta i internationella organisationer och sagt att man vill fortsätta att utveckla förbindelserna med Taiwan”.

Eftersom utrikesministern inte besvarar min fråga om hon inom EU-kretsen avser att verka för resolutionens intention och, om och när resolutionen antas av Europaparlamentet, verka för att rekommendationerna i resolutionen verkställs av EU vill jag åter upprepa min fråga till utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att inom EU-kretsen verka för resolutionens intention och att, om och när resolutionen antas av Europaparlamentet, verka för att rekommendationerna i resolutionen verkställs av EU?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fordjupning-av-eus-relationer-med-taiwan-2/