Fråga till utrikesministern angående förföljelsen av kristna i Afghanistan

Fråga 2021/22:911 Förföljelsen av kristna i Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Kristna är den grupp i världen som är mest utsatt för förföljelse. Övergreppen har under senare år ökat och sker över hela världen.

Nordkorea har, enligt Open Doors, i över 20 års tid toppat listan när det gäller graden av förföljelser av kristna. Brotten mot kristna i Nordkorea har inte haft några gränser.

Av denna anledning ställde jag en skriftlig fråga (2020/21:437) till utrikesministern om hon avsåg att till Nordkoreas ledning fördöma övergreppen på kristna och andra religiösa grupper, och på vilket sätt man genom ambassaden i Pyongyang arbetar med att lyfta fram de kristnas situation i Nordkorea.

Utrikesministern svarade att man ser med oro på den allvarliga situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea och att regeringen tar upp situationen med nordkoreanska företrädare i olika sammanhang, inte minst genom Sveriges ambassad i Pyongyang. Vidare svarade utrikesministern: ”Regeringen följer genom ambassaden noggrant händelseutvecklingen och kommer att fortsätta att uppmärksamma frågor om de mänskliga rättigheterna i Nordkorea.”

När Open Doors på onsdagen den 19 januari presenterade sin årliga World Watch List, som rankar de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna beräknas vara som störst, blir nu Nordkorea slaget av talibanernas Afghanistan, som placerar sig i topp med hela 98 av 100 möjliga förföljelsepoäng, vilket är den högsta poäng ett land någonsin har fått sedan 1993 då listan publicerades för första gången.

Sedan den 16 augusti förra året bedriver Sveriges ambassad i Afghanistan sitt arbete från Stockholm då ambassaden på plats i Afghanistan är stängd.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser regeringen och ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av förföljelsen av kristna i Afghanistan, och hur ser dessa åtgärder i så fall ut med tanke på att Sverige inte längre har en ambassad på plats i landet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-forfoljelsen-av-kristna-i-afghanistan/