Fråga till migrations­ministern angående utvisningsdömda som avviker

Fråga 2021/22:917 Utvisningsdömda som avviker

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Under förra året anmäldes över 10 000 personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd som avvikna och efterlysta av polisen. Inget vet om de är kvar i Sverige eller om de lämnat landet.

Gränspolisen pekar, enligt SVT, ut bristen på förvarsplatser som en orsak till problemet och menar att en utökning skulle bidra till att fler kan hållas i förvar i väntan på utvisning. Exakt hur många som befinner sig i Sverige utan laglig rätt vet varken polisen eller Migrationsverket.

Detta rimmar givetvis illa med hur dåvarande inrikesminister Anders Ygeman redan för fem år sedan stod och talade om att 80 000 av de som kom till Sverige under migrantvågen 2015 skulle kunna bli föremål för utvisning och att man gett Migrationsverket och polisen i uppdrag att förbereda utvisningarna.

Redan då flaggade gränspolisen för att man behövde en fördubbling av resurser.

Men i stället har regeringen misslyckats, och man vet i dag inte hur många som befinner sig illegalt i landet på grund av att de gått under jorden för att slippa utvisas. Vissa bedömningar ger vid handen att så många som 50 000 personer illegalt vistas i Sverige i dag. Migrationsverket bedömer att ytterligare 42 000 personer kommer att gå under jorden de kommande fyra åren.

I slutet av förra året signalerade regeringen att man ger polisen i uppdrag under 2022 att aktivt söka upp personer som uppehåller sig i Sverige illegalt, bland annat på arbetsplatser. Man säger sig också vilja börja använda det svenska biståndet till utvecklingsländer för att påverka mottagandet av personer som avvisas från Sverige. Åtgärderna förväntas dock inte vara tillräckliga.

Samtidigt som det är viktigt att spåra upp de som redan gått under jorden och vistas illegalt i landet är det viktigt att inte låta fler kunna avvika från just verkställigheten av utvisning när avslag om uppehållstillstånd getts.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet och regeringen att vidta ytterligare åtgärder, såsom utökning av antalet förvarsplatser, för att komma till rätta med att utvisningsdömda avviker och därmed inte kan utvisas?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-migrationsministern-angaende-utvisningsdomda-som-avviker/