Fråga till utrikesministern angående hennes besök i Armenien

Fråga 2020/21:2225 Utrikesministerns besök i Armenien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

På tisdagen besökte utrikesminister, och OSSE:s nuvarande ordförande, Ann Linde Armenien. I sitt uttalande med anledning av besöket lyfte Armeniens utrikesminister Ara Aivazian att Azerbajdzjan fortsätter, fyra månader efter eldupphöravtalet, att bryta mot internationell humanitär lag genom att hålla armeniska krigsfångar och fångade civila.

Han underströk behovet av OSSE:s Minskgrupp för att kunna leda fredsprocessen och efterlyste ett starkt och sammanhängande OSSE som ett institut som ansvarar för regional säkerhet och fred. I detta sammanhang lade han vikt vid OSSE:s ordförandeskap, inklusive den personliga representanten för OSSE:s ordförande.

Han hänvisade vidare till det trilaterala uttalande som undertecknats för att stoppa den turkisk-azeriska aggressionen och menade att med utplaceringen av ryska fredsbevarande styrkor i Artsach gick konflikten in i ett nytt skede. ”Vi betraktar det trilaterala uttalandet som ett dokument som syftar till att återställa vapenvilan och bekräfta säkerheten. Även om det innehåller vissa bestämmelser om den fredliga bosättningen, tar den dock inte upp dess nyckelelement, och det viktigaste bland dem är frågan om Artsakhs status, baserad på Artsakhs armeniers självbestämmanderätt. En slutgiltig politisk lösning på konflikten är endast möjlig inom ramen för OSSE:s Minskgrupp”, sa Ara Aivazian.

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka konkreta åtgärder vidtar ministern, i egenskap av ordförande för OSSE, för att komma framåt i konfliktlösningen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-hennes-besok-i-armenien/