Fråga till justitieministern angående donationer till moskéer

Fråga 2020/21:2233 Donationer till moskéer

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Danmark stoppar donationer till moskéer från länder och utländska aktörer som anses motarbeta demokratin. Den nya danska lagen började gälla i måndags och syftar till att hindra länder som Saudiarabien, Qatar och Turkiet att få inflytande över danska moskéer.

Även i Sverige förekommer det att trossamfund tar emot pengar från länder i Mellanöstern.

”Vi i Sverige pratar ofta om rysk påverkan, kinesisk påverkan. Vi har aldrig riktigt pratat om Gulfstaters påverkan, eller för den delen Turkiet eller Irans påverkan på olika trosinriktningar”, säger Magnus Ranstorp, docent vid Försvarshögskolan, till tidningen Bulletin.

Hos regeringen finns, enligt Bulletin, än så länge inga sådana förslag. Justitiedepartementet hänvisar till Kulturdepartementet, som i sin tur svarar att de bara ansvarar för den lagstiftning som reglerar trossamfund som är statsbidragsberättigade.

”Eventuell lagstiftning på detta område skulle i så fall hanteras av Justitiedepartementet. I dagsläget finns inga sådana lagförslag som bereds inom Regeringskansliet”, skriver Kulturdepartementet i en mejlad kommentar till Bulletin.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att ta initiativ till liknande lagstiftning som Danmark nu infört vad gäller donationer till moskéer, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-donationer-till-moskeer/