Fråga till utrikesministern angående hennes påstådda uttalande om att terroristlöner är socialbidrag

Fråga 2019/20:890 Terroristlöner

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Sverige är en av de största biståndsgivarna till den palestinska myndigheten (PA). Svenska skattemedel möjliggör att PA kan fortsätta betala ut så kallade terroristlöner, som betalas ut till palestinier som mördat israeler eller till dessa palestiniers familjer. Detta har gång på gång påpekats för den svenska regeringen som ändå fortsätter att betala ut hundratals miljoner varje år.

Den 5 februari 2020 redogörs i tidningen Världen idag från ett möte på Utrikesdepartementet mellan Vänskapsförbundet Sverige–Israel och utrikesministern.

Enligt ett referat från mötet ska utrikesministern ha sagt följande: Om jag förstår det rätt, de här lönerna till familjer, de är på något sätt en form av socialbidrag.

När Världen idag frågar utrikesministern om hon anser att de pengar som betalas ut till palestinska terroristers familjer är socialbidrag, svarar hon enligt tidningen:

”Sverige ger inget direkt budgetstöd till Palestina och bidrar alltså inte till dessa utbetalningar. PLO har sedan 1960-talet betalat ut medel till familjemedlemmar till palestinier i israeliska fängelser. PLO anger att utgångspunkten är att de som drabbas av ockupationen inte ska överges och att pengarna utgör kompensation för utebliven arbetsinkomst, stöd till rehabilitering och återanpassning, vilket av många palestinier ses som en form av socialbidrag.”

Det är svårt att verkligen tro på dessa häpnadsväckande uppgifter om att utrikesministern kallat dessa terroristlöner för socialbidrag.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Menar ministern verkligen att pengar som betalas ut till terrorister, eller deras familjer, för att de mördat israeler är en form av socialbidrag, och kommer regeringen att fortsätta betala svenska skattemedel i bistånd som möjliggör att den palestinska myndigheten kan fortsätta finansiera terrorister och deras familjer?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-hennes-pastadda-uttalande-om-att-terroristloner-ar-socialbidrag/