Fråga till utrikesministern angående Taiwan i WHO

Fråga 2019/20:876 Taiwan i WHO

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Coronaviruset sprids över världen. Världshälsoorganisationen (WHO) har utlyst hälsonödläge, som syftar till att försöka främja det internationella samarbetet för att kämpa mot viruset. När WHO höll ett två dagar långt akutmöte med de länder som drabbats av viruset var ett av länderna, Taiwan, exkluderat. Detta trots att Taiwan ligger i frontlinjen.

Taiwans president Tsai Ing-wen har vädjat till WHO att inte exkludera landet från de globala ansträngningarna att bekämpa viruset.

Både Japans och Kanadas premiärministrar har uppvisat stöd för att låta Taiwan delta i WHO.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern att internationellt verka för att Taiwan tillåts delta i WHO?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-taiwan-i-who/