Fråga till utrikesministern angående Internationella domstolen och Azerbajdzjan

Fråga 2021/22:1222 Internationella domstolen och Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den Internationella domstolen (ICJ) fattade den 7 december 2021 ett beslut i vilket man beordrade Azerbajdzjan att:

  • skydda alla personer som fängslats i samband med konflikten 2020 från våld och garantera deras säkerhet och likhet inför lagen
  • vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra uppvigling och främjande av rashat och diskriminering av personer av armenisk nationalitet eller etnicitet, inklusive från regeringstjänstemän och myndigheter
  • vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bestraffa vandalism och kränkningar av armeniskt kulturarv, inklusive men inte begränsat till kyrkor och andra religiösa platser, monument, kyrkogårdar och kulturföremål.

Faktum är dock att i stället för att låta alla armeniska krigsfångar och andra fängslade återvända till Armenien, fortsätter Azerbajdzjan att arrangera illegala rättegångar mot dem och har nyligen meddelat inrättandet av en kommission som kommer att orsaka irreparabel skada eller till och med förstörelse av det armeniska arvet i de territorier som fallit under azerisk kontroll efter aggressionen 2020.

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder vidtog ministern som OSSE-ordförande 2021 med anledning av detta, och avser hon att vidta några åtgärder nu för att få Azerbajdzjans regering att följa Internationella domstolens beslut från den 7 december 2021?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-internationella-domstolen-och-azerbajdzjan/