Fråga till utrikesministern angående uteslutning av Ryssland ur Unesco

Fråga 2021/22:1216 Uteslutning av Ryssland ur Unesco

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Enligt den internationella konststiftelsen Getty riskerar miljontals konstverk och monument nu att förstöras på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Vd:n för Ukrainas kulturfond säger att det pågår en fullständig plundring av museerna och en utplåning av teatrarna.

Ukrainas kulturfond menar att Ryssland måste uteslutas ur alla internationella kulturorganisationer och att man hoppas att Sverige stöder deras proposition om att utesluta Ryssland ur Unesco eftersom de förstör Ukrainas kulturarv.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att stödja förslaget om att utesluta Ryssland ur Unesco, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uteslutning-av-ryssland-ur-unesco/