Fråga till utrikesministern angående Kinas religiösa cyberkrig

Fråga 2020/21:2790 Kinas religiösa cyberkrig

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Det kinesiska kommunistpartiets pågående folkmord på den muslimska gruppen uigurer i Xinjiangprovinsen har fått stor internationell uppmärksamhet, vilket är bra. Omvärlden måste kraftigt fördöma det som sker och vidta adekvata åtgärder mot den kommunistiska diktaturen.

Samtidigt som detta folkmord mot uigurer pågår begår kommunistpartiet fruktansvärda övergrepp även på andra minoriteter i landet. Kristna sätts i omskolningsläger med tortyr och hjärntvätt. Nu har den kinesiska staten i sitt arbete med att omskola minoriteterna till kommunismen också börjat censurera och blockera möjligheterna att ta del av religiös litteratur. Kommunistpartiet har i ett religiöst cyberkrig börjat ta bort bibelappar från mobiltelefoner och se till att biblar inte finns tillgängliga för nedladdning via de officiella nedladdningstjänsterna. Enligt tidningen Christian Post gäller samma sak för andra former av kommunikationsmedel som kyrkorna i Kina använder sig av. På så sätt stryper staten möjligheten att sprida predikningar och undervisningsmaterial via digitala plattformar.

Enligt tidningen Dagen tvingar man också de kyrkor som är statligt godkända att blanda upp sin undervisning med statlig propaganda, fysiskt i kyrkor men även online. ”De kyrkor som är statligt godkända säljer därför böcker som lovprisar president Xi Jinping och hans tankar om kommunism”, skriver tidningen.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att lyfta frågan om kommunistpartiets religiösa cyberkrig i sina samtal med den kinesiska kommunistiska regimen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-religiosa-cyberkrig/