Fråga till utrikesministern angående uppskjutna val i Palestina

Fråga 2020/21:2792 Uppskjutna val i Palestina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I januari meddelade Palestinas president Mahmoud Abbas att de första palestinska valet på över 15 år skulle hållas i år. Detta efter att terrorrörelsen Hamas och den rivaliserande rörelsen Fatah enats i höstas om att hålla val. Valen som var inplanerade var parlamentsval den 22 maj, presidentval den 31 juli och val till den palestinska nationella kommittén – den lagstiftande organet för PLO – den 31 augusti.

Abbas befinner sig nu på det 17:e året av vad som först sas vara en fyraårsperiod.

Nu har Abbas meddelat att de inplanerade valen skjuts upp. Anledningen är att Abbas känner att hans maktbas är hotad. Dels av utmanaren Marwan Barghouti, som är en palestinsk politiker med stort inflytande i Fatah och som fängslats och dömts av israelisk domstol för mord. Dels av terrorrörelsen Hamas som har kallat de uppskjutna valen för en kupp.

Abbas beskyller de uppskjutna valen, inte föga förvånande, på Israel. Abbas menar att Israel obstruerar och inte tillåter palestinier bosatta i östra Jerusalem att delta. Hans beskyllningar har både ifrågasatts och starkt kritiserats.

Med tanke på den svenska regeringens stöd till Palestina och att Fatah är Socialdemokraternas systerparti vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att fördöma Abbas beskyllningar mot Israel som en anledning till att skjuta upp valen för att kunna bibehålla makten?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uppskjutna-val-i-palestina/