Fråga till utrikesministern angående klarlägganden i Raoul Wallenberg-fallet

Fråga 2020/21:2567 Klarlägganden i Raoul Wallenberg-fallet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

En tidigare toppdiplomat var under det kalla kriget i nära sex decennier djupt involverad i utredningen om Raoul Wallenberg-ärendet. Samtidigt har det framförts påståenden om att han kan ha varit en sovjetisk inflytelseagent. Detta är dock inte något som har bekräftats.

Toppdiplomaten ska med sin resa till Moskva i mars 1945 – tillsammans med den ryska ambassadören i ett sovjetiskt militärplan – ha varit den förste svenske diplomaten från Stockholm på scenen i Moskva efter Raoul Wallenbergs försvinnande i januari 1945 och vid tiden för resan hade Wallenberg redan tillbringat en månad i Lubjankafängelset i Moskva, oförmögen att ta kontakt med sin egen ambassad. ​​

Dagens Nyheter skriver den 7 juni 1989 att ”Säkerhetstjänstens mångåriga intresse för [toppdiplomaten] är ett av skälen bakom den ofta mycket spända relationen mellan Säpo och socialdemokratin. Dagens Nyheter kan idag avslöja en rad hittills hemlighållna omständigheter kring den svenska säkerhetstjänstens misstankar mot [toppdiplomaten]. Misstankarna har dock aldrig belagts med fakta.”

Det är alltså inte klarlagt om toppdiplomaten var en sovjetisk spion och om detta i så fall påverkat Raoul Wallenberg-fallet, som utrikesministern så sent som vid sitt besök i Moskva i början av februari i år tog upp med sin ryske motsvarighet Lavrov.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:​

Är ministern beredd att ta ytterligare initiativ till att klarlägga omständigheterna i Raoul Wallenberg-fallet och då också bl.a. vilken roll den svenske toppdiplomaten kan ha haft i besluten kring fallet?

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-klarlagganden-i-raoul-wallenberg-fallet/