Fråga till utrikesministern angående förslaget om en förändring av rättssystemet i USA

Fråga 2020/21:2572 Förslaget om en förändring av rättssystemet i USA

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I Sverige har vi en domarnämnd bestående av nio ledamöter. Av dessa väljer riksdagen två (de senaste utsedda är en socialdemokrat och en moderat), och regeringen utser de övriga sju. Domarnämnden lämnar sedan förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare, och regeringen fattar sedan beslut. Det är alltså ett i högsta grad politiserat system i Sverige för att utse domare.

I Polen har man tidigare haft ett system där det juridiska systemet, skilt från politiken, har utsett ledamöter i Polens motsvarighet till en domarnämnd, som fattat beslut om vem som ska utses till domare. Det den polska regeringen har gjort är att förändra detta så att hälften av ledamöter i deras domarnämnd utses av parlamentet, inte regeringen, och hälften av det juridiska systemet. Polens motsvarighet till domarnämnd utser sedan domare utan regeringens inblandning.

Den svenska regeringens företrädare har inte varit sena med att kritisera Polen för att politisera rättsväsendet. Med tanke på att det polska systemet är långt från lika politiserat som det svenska är det anmärkningsvärt att regeringen genom fake news sprider en felaktig bild till de svenska väljarna.

I USA föreslår nu Demokraterna, genom The Judiciary Act of 2021, att utöka antalet domare i Högsta domstolen från 9 till 13. Det yttersta syftet är givetvis att kunna utnämna sina egna domare för att lättare kunna få igenom sina politiska förslag. I dag har nämligen Högsta domstolen en majoritet av domare som är utsedda av Republikanerna. Man kan helt enkelt inte acceptera de domare som i dag sitter i domstolen. Till och med den demokratiska talmannen Nancy Pelosi har kritiserat förslaget.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern att göra någon form av markering mot det förslag som nu läggs fram i USA, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-forslaget-om-en-forandring-av-rattssystemet-i-usa/