Fråga till utrikesministern angående relationerna till Israel

Fråga 2020/21:2084 Relationerna till Israel

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Regeringscheferna i Danmark och Österrike åker på torsdag till Israel för att diskutera hur man kan bli mer självförsörjande på vacciner. Både på kort sikt när det gäller att få tillgång till fler vacciner mot covid-19 och på längre sikt.

Den danska statsministern Mette Frederiksen och den österrikiske förbundskanslern Sebastian Kurz är frustrerade över bristen på vaccin i EU, och då Israel ligger långt fram i vaccinationstakten och då landet är intressant när det gäller att utveckla vacciner och behandlingsmetoder ska man nu träffa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att få fart i samarbete och erfarenhetsutbyte. Man kommer att diskutera hur man kan arbeta tillsammans för att hitta lösningar inom områden som forskning och utveckling av nya vacciner, offentlig-privata partnerskap och vaccinproduktion.

Sveriges regering har genom sin Israelfientliga politik, sitt erkännande av Palestina och sin finansiering av palestinska rörelser som står för antisemitism och hyllande av terrorism åsamkat Sveriges relationer till Israel omfattande skada. Sverige borde givetvis, på samma sätt som nu Danmark och Österrike, ha ett intresse av att samarbeta och utbyta erfarenheter samt hitta lösningar inom områden som forskning och utveckling av nya vacciner, offentlig-privata partnerskap och vaccinproduktion tillsammans med Israel. I slutändan kan ett sådant här samarbete vara det som räddar många svenskars liv. Att det inte är Stefan Löfven som åker till Israel i ovan angivet syfte är tyvärr talande för den svenska regeringens politik.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några konkreta åtgärder för att förbättra Sveriges relation till Israel, och hur ser de i så fall ut?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-relationerna-till-israel/