Fråga till försvarsministern angående svenskt deltagande i OGP

Fråga 2020/21:2072 Svenskt deltagande i OGP

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Under fem års tid har svensk militär medverkat i en USA-ledd militär underrättelseoperation för att bekämpa våldsbejakande extremism i Mellanöstern, rapporterar TV4-nyheterna.

Operationen går under namnet Operation Gallant Phoenix, eller OGP, och har hitintills inte kommunicerats offentligt av Försvarsmakten. Men Försvarsmakten bekräftar nu till TV4 att syftet med operationen är att inhämta och utbyta underrättelseinformation för att bekämpa ”våldsbejakande extremistiska organisationer och nätverk”, och man nämner som exempel Islamiska staten.

Försvarsminister Peter Hultqvist uppger att Sverige har stabsofficerare placerade i operationen med bas i Jordanien.

Jag vill ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Innebär ministerns uttalande att det svenska bidraget endast handlat om stabsofficerare eller har svenskar även deltagit i några andra funktioner som exempelvis har inneburit att de har varit beväpnade​?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-svenskt-deltagande-i-ogp/