Fråga till utrikesministern angående situationen på Kuba

Fråga 2020/21:3444 Situationen på Kuba

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

En månad efter de stora folkliga demonstrationerna på Kuba, då tusentals intog gatorna i protest mot den svåra ekonomiska situationen och för sina medborgerliga rättigheter, sitter hundratals människor kvarhållna av myndigheterna.

Enligt rättighetsgrupper sitter 800 kvarhållna, vilket är en siffra som kontinuerligt ökar i takt med att allt fler släktingar till kvarhållna träder fram. Många är fortfarande rädda att rapportera arresteringar av familjemedlemmar. Medan 249 människor har släppts och i stället placerats i husarrest har dussintals redan dömts i skenrättegångar till fängelse i upp till ett år eller till korrigeringsarbete.

Den 20 november 2019 godkände riksdagen efter en proposition från regeringen (2018/19:156) avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan. Bara SD, C, KD och L röstade emot.

Avtalet syftade till att konsolidera redan existerande relationer med Kuba samt att skapa ett instrument som underlättar för EU att stödja reformprocesser i landet och främja europeiska värderingar och intressen.

Men avtalet gjorde även den kubanska kommunistiska regimen till vinnare av ytterligare utvecklingsbistånd och handel med Sverige och EU. I stället borde Sverige och EU ställt tydligare krav på att regimen faktiskt gjorde vissa eftergifter till följd av avtalet på områden av verkligt utrikes- och handelspolitiskt intresse för Sverige och EU. Sverigedemokraterna var också det enda svenska partiet som tidigare hade motsatt sig förslaget även i Europaparlamentet, tillsammans med enskilda ledamöter från Kristdemokraterna.

I avtalet anges att avtalet ska ingås på obestämd tid och att en part får säga upp avtalet genom att skriftligen anmäla detta till den andra parten.

Utvecklingen på Kuba har inte gått i rätt riktning. Den kommunistiska regimens agerande under och efter de senaste folkliga protesterna uppvisar detta tydligt.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder, såsom att inom EU verka för att avtalet sägs upp, för att sätta press på den kubanska kommunistiska regimen, och om inte, varför?

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-situationen-pa-kuba/