Fråga till försvarsministern angående resultatet efter de svenska militära insatserna i Afghanistan

Fråga 2020/21:3460 Resultatet efter de svenska militära insatserna i Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Syftet med Sveriges insatser i Afghanistan har varit att hjälpa befolkningen i kriget mot talibanerna och bidra till att konsolidera de afghanska försvars- och säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Enligt Riksdagens utredningstjänst har kostnaderna för Sveriges insatser (Isaf och RSM) varit över 20 miljarder kronor. Vad övriga världen satsat i pengar och utbildning för de afghanska säkerhetsstyrkorna kan vi nog bara fantisera om.

Ändå föll hela afghanska säkerhetsapparaten som ett korthus när talibanerna gjorde en framryckning som resulterade i att Afghanistans president flydde landet och talibanerna intog presidentpalatset och nu kontrollerar hela Afghanistan.

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Anser ministern att de svenska insatserna varit väl investerade pengar och resurser, och avser ministern vidta några åtgärder utifrån de slutsatser han drar efter det som nu skett?​

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-resultatet-efter-de-svenska-militara-insatserna-i-afghanistan/