Fråga till utrikesministern angående svenskt deltagande i Taiwans mottagning i Genève

Fråga 2021/22:1699 Svenskt deltagande i Taiwans mottagning i Genève

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I samband med öppnandet av World Health Assembly (WHA) i Genève den 22 maj höll Taiwans representation i Genève en mottagning dit allierade och partners till Taiwan bjöds in. Bland andra deltog USA:s permanenta representant vid FN och andra internationella organisationer i Genève. Även den svenska permanenta missionen i Genève var inbjuden till mottagningen.

Utrikesministern har ju tidigare sagt att ”regeringen stödjer att Taiwan åter ska kunna delta som observatör i WHO:s årsmöte, Världshälsoförsamlingen, som Taiwan gjorde 2009-2016” och att ”i Genève, där WHO har sitt säte, har Sverige återkommande kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor, och vi utbyter löpande information med andra länder som också stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete”.

Det är ju viktigt att då delta på mottagningar av det slag som nu arrangerades av Taiwans representation för att visa sitt stöd. Utifrån bilder från mottagningen undrar jag dock om representanter från den svenska permanenta missionen deltog.

Av denna anledning frågade jag utrikesministern om representanter från den svenska permanenta missionen deltog på Taiwans mottagning i Genève, och om inte, varför.

Jag noterar att utrikesministern inte besvarar min fråga utan skriver endast:

”Sveriges representation i Genève har återkommande kontakter om WHO-frågor med många olika aktörer, inklusive Taiwans representationskontor i Genève. Representationen planerar själva sina yttre engagemang.”

Det hade varit klädsamt om utrikesministern hade valt att besvara min fråga om huruvida representanter från den svenska permanenta missionen deltog eller inte, och varför man i så fall inte deltog? Den svenska permanenta missionen lyder ju under utrikesministerns departement.

Jag vill därför återupprepa min fråga till utrikesminister Ann Linde:

Deltog representanter från den svenska permanenta missionen på Taiwans mottagning i Genève, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-svenskt-deltagande-i-taiwans-mottagning-i-geneve-2/