Fråga till utrikesministern angående Taiwans deltagande i internationella organisationer och samarbeten

Fråga 2021/22:1149 Taiwans deltagande i internationella organisationer och samarbeten

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I Europaparlamentets årliga rapporter om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), som släpptes nyligen, uttrycks stöd för Taiwan på ett antal områden. Bland annat framhåller man starkt betydelsen av att Taiwan deltar i internationella organisationer.

I svar på ett flertal tidigare skriftliga frågor om vad regeringen gör för att inkludera Taiwan i internationella organisationer svarar utrikesministern att ”både Sverige och EU har ett intresse av att Taiwan deltar i internationella organisationer” (2020/21:351) och att ”regeringen kommer att fortsätta att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer” (2019/20:1692).

Det kan dock uppfattas något motsägelsefullt när regeringen å ena sidan ständigt hävdar att man fortsätter stödja Taiwans deltagande i internationella organisationer men å andra sidan, när möjligheter finns till att bjuda in Taiwan, inte gör det.

När Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven i november 2020 startade ett informellt nätverk, kallat ”the Leaders’ Network”, med politiska ledare från olika länder från alla världsdelar som, enligt regeringens hemsida, ”förenas i synen på att det krävs mer internationellt samarbete och effektiva internationella organisationer för att världen ska kunna klara utmaningar som pandemier, klimatkrisen och en ökande ojämlikhet i världen” fanns alla möjligheter att också inkludera Taiwan. Särskilt med tanke på Taiwans erfarenheter och kompetenser på olika områden där världen har mycket att lära. Taiwan har en stabil ekonomi och ett omfattande välstånd bland invånarna. Ur ett internationellt perspektiv är Taiwan dessutom en mycket viktig aktör på världshandelsmarknaden. Respekt för demokrati och mänskliga rättigheter samt försvaret av rättsstatsprincipen och yttrandefriheten är dessutom för landet grundläggande värderingar. När det gäller pandemibekämpning är landet kanske det mest framgångsrika i världen. I ett nätverk som statsministerns borde därför landet ha en given plats om man vill hitta lösningar på framtidens utmaningar.

När frågan 2020/21:2124 ställdes om varför inte Taiwan var inbjudet att delta i nätverket svarade utrikesministern att nätverket dock är ”endast en av många kanaler för internationellt samarbete, och utgör ett tillägg till andra kontaktytor” och att regeringens ”hållning ligger fast”.

Alltså, när regeringen väl har möjligheter att inkludera Taiwan i det internationella samarbetet gör man det inte. Samtidigt fortsätter man, med en dåres envishet, att hävda att man fortsätter stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer. Det är nog många som skulle mena att regeringen talar med kluven tunga. Det vore därför på sin plats att utrikesministern redogör för och konkretiserar på vilket sätt man verkligen arbetar med att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer och samarbeten.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

Kan ministern ge konkreta exempel på hur regeringen arbetar för att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer och samarbeten och vilka framgångar detta arbete har haft för Taiwans möjlighet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-taiwans-deltagande-i-internationella-organisationer-och-samarbeten/