Fråga till utrikesministern angående The International Accountability Platform for Belarus (IAPB)

Fråga 2020/21:2516 The International Accountability Platform for Belarus (IAPB)

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

The International Accountability Platform for Belarus (IAPB) är en sammanslutning av oberoende mänskliga rättighetsorganisationer som har gått samman för att samla, konsolidera, verifiera och bevara bevis för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, som begåtts av belarusiska myndigheter i samband med presidentvalet 2020 och därefter.

Plattformen är upprättad som uppföljning av rekommendationerna från OSSE:s Moskvamekanisms rapportör, professor Wolfgang Benedek, som presenterade sin rapport i OSSE:s ständiga råd den 5 november 2020 om påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med det senaste presidentvalet.

IAPB, som lanserades den 24 mars 2021, bildades med stöd av regeringarna i Österrike, Belgien, Kanada, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Lichtenstein, Storbritannien och USA. Den svenska regeringen, som brukar hävda att Sverige är en humanitär stormakt, finns inte med bland de länders regeringar som stödde bildandet av plattformen. Däremot övriga nordiska länder.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Varför har inte den svenska regeringen stött bildandet av IAPB, och kommer man att stödja plattformen framgent?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-the-international-accountability-platform-for-belarus-iapb/