Fråga till utrikesministern angående tillbudet med den ryska atomubåten Orel

Fråga 2020/21:3418 Tillbudet med den ryska atomubåten Orel

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den ryska atomubåten Orel, som var på väg från Sankt Petersburg till Kolahalvön tillsammans med bogserbåten Altay och jagaren Viceadmiral Kulakov, fick problem med framdrivningen och började driva. Händelsen inträffade den 30 juli i det trafikerade vattnet öster om Danmarks näst största stad Århus. Orel och de två andra fartygen i norra flottan hade några timmar tidigare seglat under Stora Bält-bron på väg ut från Östersjön mot Skagerrak.

Den nästan 30 år gamla ubåten i Oscar-II-klassen drivs med två kärnreaktorer och är normalt beväpnad med kryssningsmissiler och torpeder. Klassen är ökänd för den fruktansvärda olyckan med Kursk den 12 augusti 2000 när en explosion i torpedrummet blåste av den främre delen av ubåten, som sjönk och dödade alla 118 besättningsmedlemmar ombord under en övning i Barents hav. Orel är en av tre kvarvarande ubåtar i Oscar-II-klassen i Norra flottan, alla baserade på Kolahalvön.

Den danska flottan rapporterar situationen som dramatisk då ubåten drev mot Sejerø.

Bogserbåten Altay kom till undsättning och förberedde bogsering av ubåten. Den danska flottans patrullbåt MDMS Diana erbjöd hjälp men nekades att hjälpa till. Efter ett tag lyckades den ryska ubåten återfå framdrivningen, och förberedelserna för bogsering avslutades.

Den ryska flottan har hittills inte velat kommentera incidenten och varför ubåten tappade driften och om det berodde på kärnreaktorerna eller andra delar av systemen.

Även norrmännen följer noga de ryska krigsfartygens färd utmed den norska kusten och uppger att det alltid är oroande när ett fartyg av den här typen har problem med framdrivningen. Man uttalar sig vidare att man förväntar sig att ryska myndigheter kommer att kontakta dem om de återigen har problem med detta eller andra fartyg i vatten nära Norge.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta åtgärder för att få besked från ryska myndigheter om hur allvarligt tillbudet den 30 juli med den ryska atomubåten Orel utanför den danska ön Sejerø var?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-tillbudet-med-den-ryska-atomubaten-orel/