Fråga till biståndsministern angående biståndet till Guatemala

Fråga 2020/21:3417 Biståndet till Guatemala

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Natten mellan den 23 och den 24 juli hjälpte Sveriges ambassadör i Guatemala den hotade och nyligen avskedade åklagaren Juan Francisco Sandoval att ta sig till El Salvador. Han är nu den sjunde åklagaren som fått fly landet.

Juan Francisco Sandoval, som var Guatemalas särskilda åklagare mot straffrihet, avskedades av riksåklagaren sedan han pekat på att det finns tecken på korruption inom regeringen i samband med beställningar av det ryska covid-19-vaccinet Sputnik V.

Tisdagen den 27 juli meddelade USA att man tillfälligt avbryter allt bistånd till Guatemalas åklagarmyndighet. Samtidigt uttryckte även FN:s generalsekreterare António Guterres oro över beslutet att avskeda den särskilda åklagaren mot straffrihet i Guatemala.

Tidningen Omvärlden rapporterade nyligen i samband med det virtuella besök som Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, gjorde i Guatemala i maj i år att arbetet mot korruption och straffrihet i Guatemala inte förbättrats under den nuvarande presidenten. Snarare har det blivit värre.

Omvärlden skriver också att Sverige sedan 2016 har gett närmare 1,5 miljarder kronor i bistånd till Guatemala, bland annat till rättsväsendet och arbetet med att motverka korruption och straffrihet.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av det som nu inträffat och se över det svenska biståndet till Guatemala, särskilt till rättsväsendet och arbetet med att motverka korruption och straffrihet, eftersom det inte haft någon effekt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bistandet-till-guatemala/