Fråga till utrikesministern angående WHO:s agerande under Coronakrisen

Fråga 2019/20:1494 WHO:s agerande under Coronakrisen

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) gör nu gällande att Kina under smittans tidiga stadium inte bidrog med information till WHO. WHO gick ändå ut och lovordade Kina officiellt för att därigenom försöka få uppgifter senare från regimen, rapporterar AP den 3 juni 2020.

Under hela januari berömde WHO Kina offentligt för vad man kallade ett snabbt svar på det nya coronaviruset. WHO tackade upprepade gånger den kinesiska regimen för att ”omedelbart” ha delat den genetiska kartan över viruset och sa att landets arbete och engagemang för öppenhet var ”mycket imponerande och handlingskraftigt”.

Men bakom kulisserna var det, enligt AP, helt annorlunda. Betydande fördröjningar från Kina ledde till stor frustration bland WHO:s tjänstemän över att de inte fick den information de behövde för att bekämpa spridningen av det dödliga viruset. Redan den 6 januari klagade man över att Kina inte delade tillräckligt med data för att bedöma hur effektivt viruset sprids mellan människor eller vilken risk det medför för resten av världen.

WHO:s tillvägagångssätt – oavsett om det fanns goda uppsåt att försöka få mer information från Kinas auktoritära regim genom lovordande – har inneburit stor skada för WHO och organisationens anseende. Bland annat har USA meddelat att de inte längre vill vara med och finansiera organisationen eftersom man upplevt att WHO samarbetat med Kina för att dölja omfattningen av coronaviruskrisen.

WHO har också återkommande vägrat släppa in Taiwan i organisationen eller på möten genom att vika sig för den kinesiska diktaturens politiska agenda, detta trots att Taiwan har mångårig erfarenhet och kompetens på sjukvårdsområdet och har visat på hur man effektivt kan bemöta pandemin.

Utrikesministern har i svar på tidigare frågor kring Taiwans deltagande i WHO svarat: Både Sverige och EU [har] ett intresse av att Taiwan deltar i internationella organisationer. Det internationella arbetet mot coronaviruset är ett exempel på ett område där det är skäligt och önskvärt att Taiwan deltar. EU, och därigenom Sverige, har genom ett uttalande från utrikestjänsten förklarat att vi vill finna praktiska lösningar för hur Taiwan ska kunna inlemmas i WHO:s arbete. (Svar på frågorna 2019/20:864, 876, 889 och 895.)

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta i internationella sammanhang för att åtgärder mot WHO:s agerande, som orsakat stor skada för organisationen, vidtas?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-whos-agerande-under-coronakrisen/