Fråga till utrikesministern angående Sveriges stöd till USA

Fråga 2019/20:1514 Sveriges stöd till USA 

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den mycket tragiska händelse som inträffade i Minneapolis, Minnesota, då en polisman med uppenbart övervåld orsakade George Floyds död har föranlett våldsamma protester och demonstrationer i USA. Bakom dessa demonstrationer står bland annat den svarta rasistiska rörelsen Black Lives Matter och vänsterextrema AFA. Människor har blivit misshandlade, butiker vandaliserade och rånade och många har fått se sina livsverk gå upp i rök. Under demonstrationerna har man skanderat rasistiska slagord som till exempel ”shoot the white folks”. Men även svarta och andra färgade har på olika sätt drabbats. Flera poliser har också dödats.

Protesterna i USA har nu spridit sig över världen och framför allt vänsterextrema och rasistiska organisationer använder tillfället för att blåsa upp motsättningar och utföra våldsverk. I Sverige kunde man onsdagen den 3 juni bevittna hur tusentalet människor – trots coronapandemin – samlades olagligen i centrala Stockholm där våldsamheter ägde rum samtidigt som alla kunde bevittna hur en svensk poliskvinna, vars uppgift är att upprätthålla lag och ordning, knäböjde och underkastade sig de olagliga demonstranterna och själv deltog i den olagliga aktionen. Detta har sedermera hyllats på Twitter av bland annat inrikesministern. I USA har före detta president Obama uttryckt sitt stöd för de amerikanska demonstranterna.

Protesterna runt om i världen har också riktat sig mot USA:s ambassader, till exempel i Aten där demonstranter kastade brandbomber mot USA:s ambassad. Det bör vara varje rättsstats skyldighet att nu visa USA sitt moraliska stöd i kampen med att komma till rätta med de våldsamma protester och demonstrationer och de rent kriminella handlingar som äger rum.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

På vilket sätt kommer ministern att visa Sveriges stöd till USA, dess regering och dess arbete med att motarbeta de våldsamma och olagliga protester som äger rum i landet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sveriges-stod-till-usa/