Israels legitima rätt till Judéen och Samarien

DEBATT Sveriges regeringen hävdar att man är djupt oroad över att Israel överväger att annektera delar av Västbanken och att en annektering skulle innebära ett allvarligt brott mot folkrätten, utgöra ett reellt hot mot tvåstatslösningen och riskera att ha negativa konsekvenser för regional säkerhet och stabilitet i EU:s närområde.

Jag förstår, utifrån regeringens mångåriga propalestinska linje och Socialdemokraternas sänggående med palestinska terrorister, att man har den åsikt man har. Men jag vill i sammanhanget påminna regeringen om San Remo-konferensen den 19-26 april 1920 där segermakterna England, Frankrike, Italien och Japan – med USA som observatör, kom överens om administrationen av tre områden i Mellanöstern och det ottomanska riket: Palestina, Syrien och Mesopotamien.

Det är nu exakt hundra år sedan och det var här, med Balfourdeklarationen från 1917 som utgångspunkt, som man slöt avtal om en egen nation för det judiska folket och som sedermera ledde till att Israel bildades. I detta avtal erkänns Västbanken med Judéen och Samarien till Israel fullt ut.

När regeringen i sina skrivelser anför folkrätten och samtidigt hävdar ”ockuperade” områden är man fel ute. Visst, FN:s delningsplan från 1947 sade att Västbanken inte skulle tillhöra Israel – och detta accepterade ju dessutom Israel – men den planen förkastades av de arabiska staterna som inte hade något annat på sin dagordning än att förinta en judisk stat. Och eftersom FN:s delningsplan föll så är det folkrättsligt så – och även enligt FN:s stadgar – att det gamla avtalet skall gälla.

Regeringen har sedan den tillträdde 2014 klart visat vilken sida man står på i denna konflikt. Sedan spelar det mindre roll att regeringen försöker ge sken av att man står någonstans i mitten genom att poängtera att Israels legitima säkerhetsbehov måste tillgodoses och att motsätter sig en bojkott av Israel. Det blir en aningen patetiskt när man samtidigt både finansiellt och partimässigt stödjer den palestinska sidan som finansierar terrorism, antisemitism och har förintelsen av staten Israel på sin agenda.

Regeringen, med Socialdemokraterna i spetsen,  är som vanligt helt fel ute i denna konflikt, vilket man har haft i alla fall sedan Palmes enorma gullande med terroristen Arafat. Jag skulle vilja föreslå att regeringen istället verkar för att ge Israel rätt till sina legitima områden och förespråkar en tvåstatslösning, som redan finns inom räckhåll. Jordanien på östra sidan av Jordanfloden och Israel på den västra.

BJÖRN SÖDER (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/israels-legitima-ratt-till-judeen-och-samarien/