Moderaterna visar åter bristfällig analysförmåga

Svar till Hans Wallmark (M) och Beatrice Ask (M) i Svenska Dagbladet den 25 oktober 2019.

NATO Moderaterna Hans Wallmark och Beatrice Ask går på SvD Debatt 25/10 i svaromål på vår debattartikel 23/10 där vi problematiserar över vad ett svenskt medlemskap i Nato skulle kunna innebära med tanke på vad som händer i norra Syrien och Turkiets invasion av landet. Vi frågade oss också om det är anledningen till att de som annars vurmar om ett svenskt medlemskap håller förhållandevis låg profil just nu. Genom vår debattartikel lyckades vi dock tvinga ut de båda moderaterna i en öppen debatt.

Den problembild vi målade upp var hypotetisk men lika realistisk. Wallmark och Ask hävdar att Natos syfte inte är att delta i offensiva operationer likt den Turkiet genomfört. Det har vi heller aldrig hävdat. Frågan vi ställer oss är vad som händer om Turkiet i ett motangrepp skulle bli anfallet på turkiskt territorium. Turkiet hävdar nämligen bestämt att ”de inte har invaderat Syrien utan endast försvarar sina gränser och bekämpar terrorism”. Det var också detta som framkom under Natos parlamentariska församlings möte i London nyligen, vilket vi hänvisade till. Wallmark ingår i den svenska Nato-delegationen och deltog också på mötet. Till Wallmarks försvar så tror vi inte att han deltog i just den kommittén där frågan lyftes och turkarna gav svaret. Det gjorde dock vi. Men inte desto mindre är det ett faktum att turkarna inte erkänner någon invasion och frågan blir då, vilken vi ställde i vår debattartikel: var inom Nato ligger tolkningsföreträdet om det egentliga händelseförloppet?

Om Turkiet skulle bli anfallet i ett angrepp från den syriska sidan skulle alltså turkarna kunna åberopa Natos artikel 5, där en sådan attack ska ses som en attack på alla Nato-länder. Om så skulle ske skulle alltså Sverige, i det fall vi var medlem i Nato, vara skyldigt att bistå med understöd.

Moderaternas tidigare analysförmåga inom det försvars- och säkerhetspolitiska området har försatt Sverige i den situation vi nu befinner oss i, med avsaknad av ett totalförsvar, vilket innebär att Sverige inte kan försvara sig mot ett väpnat angrepp. Nu ropar man efter ett svenskt medlemskap som man tror ska lösa situationen. Men det är en lika felaktig analys som tidigare. Ett svenskt medlemskap skulle med största sannolikhet leda till ett finskt medlemskap. Detta skulle göra hela Östersjön till ett innanhav av Nato-länder och det förstår ju alla att det skulle rejält rubba den geopolitiska balansen i hela vårt närområde, vilket automatiskt skulle öka spänningarna.

Rätt åtgärd är istället att, precis som vi föreslagit i riksdagen sedan vårt inträde 2010, öka försvarsanslagen och rusta den svenska försvarsförmågan. Detta har ju Moderaterna till sist också insett och det är välkommet. Men istället för ett medlemskap i Nato, som kan tvinga svenska män och kvinnor att försvara Erdoğans diktatur i Turkiet, förespråkar vi ett defensivt försvarsförbund med Finland, vilket välkomnas av både Nato och Ryssland. Det skulle leda till en ordentlig höjning av försvarsförmågan och samtidigt bidra till avspänning.

Vi avsätter, och har hela tiden avsatt, medel för att rusta det svenska försvaret. Vårt mål är, som Wallmark och Ask mycket riktigt påpekar, att vi så småningom ska upp till 2,5 procent av BNP. Men att vi inte avsatt riktigt så mycket än beror på att försvarsmakten i dagsläget inte har möjlighet att tillgodogöra sig alla pengar. Försvaret kräver att man rustar under ordnade förhållande och återskapar de grundläggande system som Moderaterna vid makten fullständigt raserade.

Vi välkomnar dock att Moderaterna tycks nyktrat till och tänkt om när det gäller försvarssatsningarna. Det bådar gott inför framtida samarbeten. Nu gäller det bara att Moderaterna också nyktrar till i frågan om svenskt Nato-medlemskap och inser att deras säkerhetspolitiska analyser fortfarande är bristfälliga.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTHOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/moderaterna-visar-ater-bristfallig-analysformaga/