S borde respektera de folkvaldas vilja

DEBATT Regeringen får vackert lyda, de folkvalda har sagt sitt. Vi noterar Socialdemokraternas oroväckande uttalanden som inte följer demokratiska principer. Utrikesminister Lindes och försvarsminister Hultqvists debattartikel sänder en tydlig signal: vi bestämmer och tro inte annat. De är beredda att trampa på väljarens röst och värderar socialdemokratisk prestige högre än svensk säkerhetspolitik.

Natooptionen innebär inget medlemskap. Natooptionen innebär att vi behöver möta de krav som Nato ställer på potentiellt medlemsland. Detta i sig betyder att vi hindrar Socialdemokraterna, bland andra, från sin ovana att använda det svenska försvaret som en budgetregulator för att genomföra sin symbolpolitik. Symbolpolitik som inte sällan är krav från det extremistiska Miljöpartiet som annars riskerar beröva Socialdemokraterna det som de älskar mest – makten.

Regeringen har länge undvikit att förbinda sig till en ihållande och säker finansiering av det svenska försvaret. I försvarsberedningen satte de sig på tvären och tvingade in ovidkommande skrivelser i slutprodukten, troligtvis i syfte att ha ryggen fri nästa gång de väljer att nedprioritera den svenska säkerheten. Vi vägrar låta detta ske och det är precis därför vi har valt att tydligt uttala en Natooption med den samlade oppositionen.

Att regeringen fortsatt hävdar att en harmonisering med Finlands säkerhetspolitik skulle utgöra ett hinder för samarbete är en absurd analys som helt saknar grund. Likartade system och likartade förutsättningar att kunna fatta säkerhetspolitiska beslut i samklang med Finland stärker bägge länders manöverutrymme och säkerhet i ett potentiellt förändrat läge.

Ett regelrätt Natomedlemskap för Sveriges del är inte aktuellt, varken nu eller innan riksdagsmajoriteten beslutade om en Natooption. Ett medlemskap kan bara bli aktuellt om detta får stöd av folket genom en folkomröstning och vi kommer inte att agera på optionen utan Finland. Att likt de bägge ministrarna likställa optionen med ett medlemskap är ett desperat försök att vilseleda läsaren. Denna typ av vilseledande manöver i debatten är ett typexempel på hur makt utövas i länder där demokrati är ett främmande begrepp.

Vi drivs av en vilja att skydda vårt hem, vårt Sverige. Kan vi säkerställa en ihållande finansiering av det svenska försvaret, knyta närmare band till vårt broderland i öst och också utöka vårt manöverutrymme i ett potentiellt förändrat säkerhetspolitiskt läge genom att uttala en Natooption, så är det något vi gör med glädje.

Sverigedemokraterna är och förblir riksdagens enda parti som ständigt stått upp för, och påtalat vikten av, ett starkt försvar.

BJÖRN SÖDER (SD)

ROGER RICHTHOFF (SD)

(Artikeln är publicerad på Expressen.se den 17 december 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/s-borde-respektera-de-folkvaldas-vilja/