Natooption stärker Sveriges linje

DEBATT I tisdags ställde sig en tydlig majoritet i riksdagen bakom beslutet att Sverige ska införa en Natooption. Majoriteten är varken liten eller har motstridiga argument för att anta förslaget om en Natooption. Social­demokraterna (SvD Debatt 14/12) framhåller argumentet från Moderaterna om att en Natooption undanröjer hindren för ett Natomedlemskap och argumentet från Kristdemokraterna att en Natooption höjer försvarsanslagen.

Kring dessa båda argument är Sverige­demokraterna också eniga. Vi menar att genom att undanröja hinder för Nato­medlemskap så stärker vi de svenska försvarsanslagen, vilket vi tog upp under riksdagsdebatten. Socialdemokraterna behöver lyssna bättre och inte medvetet misstolka att en Natooption i förläningen innebär ett Natomedlemskap. Denna tolkning gör varken vi eller Finland som nu har haft en Natooption i 25 år utan att gå med i Nato.

Vi vill även rekommendera Social­demokraterna att läsa och ta till sig utredningen från 2016 som regeringen själv tillsatte om internationella militära samarbeten. I utredningen står att ”Finlands Natooption är ett uttryck för den grund­läggande principen om varje lands rätt att själv utforma sin säkerhetspolitik.” Det är också så vi ser på en svensk Natooption. Det innebär att en Natooption inte skapar mer osäkerhet i säkerhetspolitiken utan snarare stärker den linje som Sverige sedan länge har om att vi själva utformar vår säkerhetspolitik.

Socialdemokraterna väljer också i att spekulera kring vad motiven är till att nu förespråka en Natooption. Där vill vi vara klara med det försämrade säkerhetspolitiska läget gör det tydligt att vi behöver stärka Sveriges möjligheter till egna säkerhets­politiska val. I synnerhet Rysslands upprustning och aggressiva utrikespolitik gör detta nödvändigt. Om socialdemokraterna läst och tagit till sig utredningen från 2016 skulle de också förstå att en Natooption i Finland liksom i Sverige är ”…en påminnelse till Ryssland om att man har alternativ i säkerhetspolitiken”, som utredaren Bringéus skrev.

Vi tar ansvar för Sveriges säkerhetspolitik och stärker den både i ord och handling. Förslaget om en Natooption ska ses i detta ljus och Socialdemokraterna borde också fokusera på att stärka Sveriges säkerhets­politiska handlingsfrihet i stället för att spekulera kring partitaktiserande.

BJÖRN SÖDER (SD)
ledamot utrikesutskottet

ROGER RICHTHOFF (SD)
ledamot försvarsutskottet

(Artikeln är publicerad på SvD.se den 17 december 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/natooption-starker-sveriges-linje/