Socialdemokraterna måste börja ta ansvar för den ökande antisemitismen i Sverige

Antisemitismens fula tryne gör sig allt mer påmind i Sverige. Inte minst sedan den fruktansvärda islamistiska terrorattacken mot Israel den 7 oktober har vi kunnat se omfattande demonstrationer runt om i Sverige där attacken, som dödade 1.200 barn, kvinnor och män i Israel, hyllas. Det är uppenbart att det finns ett icke obetydligt stöd bland landets muslimska minoritet för det avskyvärda som hände.

Judar i Sverige utsätts i allt högre utsträckning för ökad hets och trakasserier, vilket är fullständigt oacceptabelt.

Det är uppenbart så att när de svenska väljarna började svika Socialdemokraterna var partiet tvunget att ta ett nytt grepp för att bibehålla sin makt. Genom stora invandrargrupper – inte sällan från Mellanöstern – fick partiet en ny väljarbas och det är i ljuset av denna som man ska se partiets agerande gällande sin riksdagsledamot Jamal El-Haj.

Malmö, där El-Haj kommer ifrån, har kanske varit det tydligaste exemplet på där antisemitismen tillåtits frodas under Socialdemokraternas regerande. Det långvariga S-kommunalrådet Ilmar Reepalu gjorde många märkliga uttalanden om judarna i sin egen hemstad, judisk och israelisk lobby och sionismen.

Samtidigt har avslöjande efter avslöjande gjorts om antisemitism i partiets ungdomsförbund. Detta fick till och med förre S-statsministern Göran Persson att ryta till om partiets eget ungdomsförbund. I en intervju sade han för två år sedan att ”jag tror att du har fått in i Malmös SSU-grupper en väldigt stark influens från Mellanöstern, där man har haft staten Israel som sin främsta fiende. Och så har motståndet till staten Israel blivit någonting som har övergått i antisemitism, ’de där judarna’. Det finns stor anledning till självkritik. Och det finns stor anledning att inse att det här inte bara kommer handla om Malmö”.

Men till skillnad från Göran Perssons självkritik tycks nuvarande partiledare Magdalena Andersson helt sakna sådan. Istället går hon till försvar.

Efter att Jamal- El-Haj den 27 maj i år deltog på den årliga Palestinakonferensen, trots massiv kritik, var det många som krävde att han skulle avgå från sitt riksdagsuppdrag. Inte nog med att han sitter i riksdagen. Han sitter dessutom i utrikesutskottet och fram tills nyligen även i den svenska OSSE-delegationen.

Palestinakonferensen, där El-Haj deltog, leddes av Amin Abu Rashid, som har pekats ut som en av huvudaktörerna för Hamas. Bara dagar efter konferensen greps Amin Abu Rashid i Nederländerna på grund av misstankar om terrorfinansiering. På konferensen satt El-Haj och Amin Abu Rashid bredvid varandra, samtalade och kramades.

Efter kritiken mot hans deltagande valde han att på sin Facebooksidan skriva att ”det finns inget i världen som kan få mig att avstå från en sådan dröm”.

Ändå har Magdalena Andersson valt att låta honom sitta kvar. Sannolikt för att inte stöta sig med den stora väljargrupp som numera utgör Socialdemokraternas grundfundament och där El-Haj är röstmagnet.

El-Hajs kopplingar till Hamas genom åren är uppenbara. 2004 närvarade han på en sorgeceremoni för Ahmed Yassin, som grundade Hamas. El-Hajs närvaro dokumenterades av tidningen Sydsvenskan. Tio år senare, 2014, medverkade han i en manifestation på Möllevångstorget i Malmö där han stod intill två stora Hamas-flaggor, vilket finns dokumenterat på fotografier.

Så sent som den 18 oktober i år delade El-Haj i sociala medier desinformation från Hamas om ett uppdiktat israeliskt flyganfall mot ett sjukhus i Gaza. El-Haj påstod att ”500 människor mördades kallblodigt”, det vill säga att Israel avsiktligt skulle ha bombat ett sjukhus.

Ändå, och trots allt, hävdar hans partiledare att han ”ägnat sitt politiska liv åt att ha bekämpat Hamas”, vilket Andersson framförde i SVT Agendas partiledardebatt den 8 oktober. Hon har också i debatter hävdat att kritiken är ”ovärdig” och ”lögn”.

Tidningen Världen idag skriver den 7 december om att Moderaterna, med hjälp av riksdagens utredningstjänst, tagit reda på att El-Haj aldrig stått i riksdagen talarstol och nämnt Hamas. Av samtliga 101 motioner som han undertecknat har Hamas endast nämnts i tre av dem. Det är, som tidningen skriver, många av oss som menar att dessa tre motioner, som det är oklart om han själv skrivit, inte är detsamma som att ha ”ägnat sitt politiska liv åt att ha bekämpat Hamas”.

Även Socialdemokraternas gruppledare, Lena Hallengren, har svårt att ge exempel på hur El-Haj kämpat mot Hamas. Till Världen Idag säger hon att ”jag kan inte stå här och gå in på det i detalj” men vidhåller samtidigt att ingenting tyder på att El-Haj stått på Hamas sida.

Och så sent som igår, under ett replikskifte i en riksdagsdebatt, hävdade partiets utrikespolitiske talesperson, Morgan Johansson, att det inte finns kopplingar mellan det socialdemokratiska partiet och något slags radikal islamism.

När Markus Wiechel (SD) mycket riktigt påpekade att hans eget ungdomsförbund skanderar antisemitiska slagord och att hans eget parti har tydliga kopplingar till de mest radikala formerna av islam, hävdade Johansson att ”det är något Markus Wiechel hittar på”.

Samtidigt som Socialdemokraterna försvarar sina politiker med tydliga kopplingar till Hamas och inte tar tag i sitt ungdomsförbunds uppenbara problem med antisemitism har man stor skuld till att antisemitismen ökar i vårt land och att allt fler judar känner sig otrygga.

I en undersökning gjord av Infostat på uppdrag av Judiska centralrådet uppger hela 46 procent av de tillfrågade judarna i de judiska församlingarna i Helsingborg, Göteborg, Malmö och Stockholm att man överväger att flytta från Sverige och att den dominerande orsaken är antisemitism. Drygt sju av tio upplever att det blivit mycket otryggare bara den senaste månaden.

En av slutsatserna, enligt tidningen Världen idag, är att otryggheten kring att leva med öppen judisk identitet i Sverige har försämrats markant under senaste månaden. Endast 15 procent uppger att de skulle känna sig trygga med att bära judiska symboler offentligt.

57 procent menar att svenska makthavare brister i sin förståelse av antisemitismen karaktär och omfattning i Sverige. ”Media och politiker tycks inte förstå att det är ett importerat problem. 95 % av antisemitismen kommer framförallt från MENA-områdena (Mellanöstern och Nordafrika, min anm) och från vänstern ändå har media och politiker fokus på de högerextrema som står för 5%”, lyder en kommentar i undersökningen.

Så länge inte Socialdemokraterna tar tag i sina egna problem med omfattande antisemitism inom partiet och riksdagsledamöters kopplingar till Hamas har de ingen som helst trovärdighet när de talar om att bekämpa antisemitismen och stå upp mot våldsbejakande extremism. Istället är Socialdemokraterna själva skuld till att antisemitismen tillåts breda ut sig i vårt samhälle. De måste nu också ställas till svars och börja ta ansvar för detta.

BJÖRN SÖDER (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/socialdemokraterna-maste-borja-ta-ansvar-for-den-okande-antisemitismen-i-sverige/