Sverige bör flytta ambassaden till Jerusalem

DEBATT I förra veckan erkände USA Jerusalem som Israels huvudstad och det amerikanska utrikesdepartementet fick direktiv att börja flytta den amerikanska ambassaden från det finansiella centret Tel Aviv till huvudstaden Jerusalem. Denna åtgärd åtnjuter ett brett tvärpolitiskt stöd i kongressen, bland annat uttryckt i Jerusalem Recognition Act från 1995 som bekräftades av senaten så sent som för bara sex månader sedan.

FN:s delningsplan av det brittiska palestinamandatet från 1947 innebar att hela Jerusalem med omnejd skulle betraktas som en internationell zon. Detta godtogs inte av araberna och när staten Israel utropades 1948 anföll de intilliggande arabstaterna Israel med syfte att utplåna staten. Östra Jerusalem ockuperades av dåvarande Transjordanien och judarna fördrevs, medan västra Jerusalem blev en del av Israel. I samma aggressionskrig ockuperade även Transjordanien Västbanken och Egypten intog Gaza.

När det israeliska parlamentet, Knesset, höll sitt första ordinarie sammanträde 1949 beslutade man att Jerusalem är den judiska statens huvudstad, vilket det har varit sedan 1950 då Israel flyttade sin regering till västra Jerusalem. I dag finns nu parlamentet, presidenten, högsta domstolen och departementen, men även sociala och kulturella institutioner och myndigheter, installerade i Jerusalem.

När arabstaterna 1967 åter anföll och gjorde ett nytt försök att utplåna Israel tog Israel Västbanken från Jordanien, som då hade ockuperat det illegalt i 19 år. Man tog även Jerusalem som lidit under samma ockupation och sedan dess har Jerusalem varit en odelad huvudstad för Israel.

Att staden står under israelisk kontroll har inneburit att människor från alla religioner kunnat komma dit. Så var inte fallet när östra delen stod under arabisk kontroll.

USA har nu gjort det som redan är självklart och som judarna själva känt till i 3 000 år (då kung David köpte platsen som i dag är Tempelberget), nämligen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Sverige borde givetvis följa efter. Vårt lands ambassad bör förstås vara förlagd i samma stad som Israel styrs ifrån och Jerusalem är Israels huvudstad.

BJÖRN SÖDER (SD)
riksdagsledamot och säkerhetspolitisk talesperson

MARKUS WIECHEL (SD)
riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

JULIA KRONLID (SD)
riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson

JOSEF FRANSSON (SD)
riksdagsledamot

Artikeln publicerad i SvD: https://www.svd.se/sd-sverige-bor-flytta-ambassaden-till-jerusalem

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sverige-bor-flytta-ambassaden-till-jerusalem/