Fråga till utrikesministern om UD:s hantering av dokumentation och information

Fråga 2017/18:394 UD:s hantering av dokumentation och information

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

Dagens Nyheter avslöjar den 4 december 2017 att nästan 900 sidor med information om regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd har gömts undan från allmänheten. DN har även tidigare granskat säkerhetsrådskampanjen och det har visat sig att UD har undanhållit och låtit bli att diarieföra handlingar om arbetet med kampanjen. Tidningen har också haft svårigheter att få ut material trots att lagen kräver att sådan begäran ska handläggas skyndsamt.

Enligt uppgifter i DN startades, i samband med att kampanjarbetet inleddes, en gemensam så kallad arbetsyta i programmet Sharepoint på Regeringskansliets intranät. Till arbetsgruppen kopplades också personal från Sveriges representation i New York. Enligt en källa till DN var syftet med arbetsytan att kunna utbyta information utan att det skulle behöva registreras i den offentliga postlista som bland annat journalister regelbundet granskar. Dagens Nyheter ställde i oktober 2017 flera frågor till rättsavdelningen på UD om arbetsytan och om hur och var dessa handlingar registrerats. Det tog UD en hel månad att svara på frågorna.

Formellt avslutades arbetsgruppens arbete den 31 oktober 2016, enligt ett UD-beslut. Då skulle handlingarna ha gåtts igenom och registrerats. Men ärendet fördes in i diariesystemet samma dag som UD svarar Dagens Nyheter, den 17 november 2017, alltså mer än ett år efter att kampanjarbetet avslutats.

Sveriges kampanj till säkerhetsrådet hade som ett av budskapen Mer öppenhet – som både mål och medel. Detta rimmar ju illa mot UD:s egen hantering av dokumentation och information.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att UD ska leva upp till vad lagen förskriver gällande hantering av dokumentation och offentlig insyn?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-om-uds-hantering-av-dokumentation-och-information/