Sverigedemokraternas ledarskap i Kinafrågan har gett resultat

KINA Även om en historisk tillbakablick av Moderaternas hållning skildrar ett parti vars hållning i Kinafrågan som bäst kan beskrivas som naiv, så förhåller vi oss positivt till att Moderaterna nu är beredda att lägga fram ett förslag för ett stärkt svenskt försvar i Kinafrågan. Moderaternas förslag visar att Sverigedemokraternas ledarskap i Kinafrågan har gett resultat.

I Svensk Tidskrift den 22 maj gör Hans Wallmark sitt Moderaterna till språkrör för en mer restriktiv linje vad gäller utländska direktinvesteringar i Coronakrisens spår. Han pekar på det utskottsinitiativ som Moderaterna tagit i utrikesutskottet om att man, istället för att invänta den utredning som regeringen tillsatt och som ska vara klar i november 2021, bör göra något redan nu för att försvåra och förhindra fientliga uppköp och övertaganden. Vi välkomnar Moderaternas uppvaknande och initiativ i frågan.

Att Moderaterna först nu tagit efter Sverigedemokraterna genom ett eget förslag är välkomnat. En historisk tillbakablick skildrar ett parti vars hållning i frågan som bäst kan beskrivas som naiv.

Den tidigare moderate riksdagsledamoten Rolf K. Nilsson skildrar på sin blogg om hur det tidigare förhöll sig inom partiet när det gäller synen på Kina: ”När jag gjorde min medborgartjänst som riksdagsledamot åren 2006-2010 fanns det anmärkningsvärt många inom det parti jag företrädde (moderaterna) som inte kunde hitta nog med ord för att förklara det positiva med det ’nya’ Kina och alla de affärsmöjligheter som fanns att ta vara på.”

Den moderata hållningen till Kina har dock gynnat vissa. Moderaternas tidigare partiledare och statsminister Reinfeldt gör idag miljonaffärer med den kinesiska diktaturen. Fredrik Reinfeldt sitter nämligen i bolagsstyrelser som kontrolleras av den kinesiska regimen. Inom partiet är det inte förrän nyligen man ville låta Kinas strategiska förvärv av svenska företag granskas.

Det är uppenbart att partiet har en trovärdighetskris i Kinafrågan. Moderaterna har under alla år, i rask takt, drivit på för en utveckling som lagt grunden för ökad kinesisk kontroll över svenskt näringsliv och samhälle.

Det finns på många sätt likheter mellan partiets naivitet inför Kinafrågan och Moderaternas trovärdighet i försvarsdebatten. Moderaterna bär en del av ansvaret för nedrustningen av svenskt försvar, men tror sig genom en ny, försvarsvänlig ton förändra den bilden. Den moderata försvarsministern påstod i januari 2014 att ”den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen är mer stabil idag än för 10 år sedan” för att enbart tre månader senare, när Säpo varnat för att vi kan stå inför ett reellt militärt angrepp, svänga om och helt plötsligt utmåla sig och partiet som ett försvarsvänligt parti. Moderaternas trovärdighetsproblem i Kinafrågan är slående likt det man stod inför i försvarsfrågan. Snabba kappvändningar har visat sig äta upp partiets trovärdighet.

När nu Moderaterna väcker ett utskottsinitiativ sker det bara drygt en månad efter att de röstat ned ett förslag från Sverigedemokraterna där man anser att möjligheten för icke-demokratiska, totalitära regimer att förvärva företag och andra samhällskritiska funktioner inom infrastruktur från IT och telekom till fysisk infrastruktur måste begränsas. Så sent som den 1 april i år ansåg Moderaterna att Kinas maktutövning över svenskt samhälle inte behövde begränsas.

Sverigedemokraterna var tidiga med att driva frågan. Vi skriver i vår motion att ”storskaliga och långtgående strategiska investeringar från kinesiska aktörer utgör idag en säkerhetsrisk som under många år tillåtits försiggå obemärkt och utan vidare säkerhetspolitisk bedömning från svensk sida. Exempel på kinesiska ekonomisk-politiska intressen varierar från uppköpet av Volvo till medicinsk forskning, till intressen av mer geopolitisk karaktär i svenska hamnar och telekomnätverk såsom inom 5G.” Vi förklarar varför: ”Den kinesiska regimens ambitioner om en ökad maktutövning genom ekonomiskt och politiskt inflytande över centrala samhällsfunktioner i vår del av världen utgör ett verkligt hot mot vårt fria samhälle.”

Sverige står än idag oskyddat inför Kinas maktutövning. Vi måste säkerställa att svenska samhällskritiska företag och svensk teknik som kan användas i militärt syfte inte hamnar i icke-demokratiska, totalitära regimers händer. SÄPO har sett åtskilliga exempel på hur Sverige stått illa rustat inför Kinafrågan. De statliga bolagen Imego och Norstel, vilka utvecklar respektive tillverkar avancerade halvledare, är två exempel på svenska företag som redan för ett par år sedan förvärvades av kinesiska aktörer.

När jag ställde en fråga kring detta till näringsminister Ibrahim Baylan hänvisade han till den pågående statliga utredning och den från förra året gällande säkerhetsskyddsförordningen. Regeringen har minst sagt varit saktfärdiga i dessa frågor och uppvisat samma naivitet som Moderaterna.

Men när nu Moderaterna vaknar till liv, vilket vi välkomnar, har även regeringen vaknat upp och har nu lovat att snabbprocessa vissa förslag. Men dessa kan vara färdiga först efter sommaren, anser man.

Hade Sveriges regering sett hotet från Kina i tid hade man stått bättre rustat inför den utmaning Kina redan idag utgör. Även om en historisk tillbakablick av Moderaternas hållning skildrar ett parti vars hållning i Kinafrågan som bäst kan beskrivas som naiv, så förhåller vi oss, som sagt, positiva till att Moderaterna nu är beredda att lägga fram ett förslag för ett stärkt svenskt försvar i Kinafrågan. Sverigedemokraternas ledarskap i Kinafrågan har gett resultat.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson
Ledamot i utrikesutskottet

(Artikeln är publicerad i Svensk Tidskrift den 12 juni 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sverigedemokraternas-ledarskap-i-kinafragan-har-gett-resultat/