Fråga till utrikesministern angående sanktioner mot Kina

Fråga 2019/20:1566 Sanktioner mot Kina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Kina fortsätter sin aggressiva hållning gentemot Hongkong.  Alldeles nyligen antog folkkongressen i Kina en resolution som auktoriserar regimen att ta fram en nationell säkerhetslag för Hongkong. Detta innebär ett brott mot Hongkongs egen minigrundlag (Basic Law) och löftet om autonomi för Hongkong som angavs i det sino-brittiska överlämningsavtalet 1984.

Lagstiftningen innebär ett stort hot mot Hongkong och borde föranleda åtgärder från världssamfundet då Kina utmanar internationella avtal och hotar friheten.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att i internationella sammanhang, till exempel i EU, få till stånd sanktioner mot Kina med anledning av dess brott mot internationella avtal angående Hongkong?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sanktioner-mot-kina/