Välkommet initiativ från Moderaterna, som tidigare sade nej

DEBATT När Moderaterna nu tar ett utskottsinitiativ om att möjliggöra för regeringen stoppa utländska investeringar i svenska samhällskritiska företag är det något som Sverigedemokraterna välkomnar eftersom det ligger partiets politik och i linje med de förslag vi tidigare lagt i riksdagen, men som bl a Moderaterna själva sagt nej till.

På flera områden tycks Moderaterna spela ett dubbelspel. Man säger nej till förslag från andra partier för att sedan, en tid efter, själva lägga fram snarlika förslag som sina egna. Vi har sett detta på flera områden. Ett aktuellt är nu utskottsinitiativet om att ge regeringen rätt att stoppa utländska direktinvesteringar i samhällskritiska företag. Det är en fråga som Sverigedemokraterna tidigare drivit men som Moderaterna sagt nej till.

I Sverigedemokraternas motion 2019/20:759 menar vi att möjligheten för icke-demokratiska, totalitära regimer att förvärva företag och andra samhällskritiska funktioner inom infrastruktur från it och telekom till fysisk infrastruktur måste begränsas.

I motionen skriver vi:

”Storskaliga och långtgående strategiska investeringar från kinesiska aktörer utgör idag en säkerhetsrisk som under många år tillåtits försiggå obemärkt och utan vidare säkerhetspolitisk bedömning från svensk sida. Exempel på kinesiska ekonomisk-politiska intressen varierar från uppköpet av Volvo till medicinsk forskning, till intressen av mer geopolitisk karaktär i svenska hamnar och telekom­nätverk såsom inom 5G.”

Vi förklarar varför:

”Den kinesiska regimens ambitioner om en ökad maktutövning genom ekonomiskt och politiskt inflytande över centrala samhällsfunktioner i vår del av världen utgör ett verkligt hot mot vårt fria samhälle.”

När motionen var uppe till behandling i försvarsutskottet sade Moderaterna nej till att föreslå lagstiftning för att utestänga företag med kopplingar till icke-demokratiska regimers underrättelsetjänster från att leverera kritisk infrastruktur.

Då var man uppenbarligen inte intresserade.

När nu coronakrisen slagit till kommer ett utskottsinitiativ från samma parti om att tillkännage för regeringen att återkomma med tillfällig lagstiftning och myndighetsinstruktioner om att kunna stoppa utländsk direktinvestering.

Märk väl att det gäller endast ”tillfällig” lagstiftning.

Här anser vi att man bör utreda om sådan lagstiftning skall bli permanent för att säkerställa att svenska samhällskritiska företag eller svensk teknik som kan användas i militärt syfte inte hamnar i icke-demokratiska, totalitära regimers händer. Det har vi nämligen sett åtskilliga exempel på.

För att nämna något exempel så har vi de statliga bolagen Imego och Norstel, vilka utvecklar respektive tillverkar avancerade halvledare, som såldes för ett par år sedan till Kina.

När jag ställde en fråga kring detta till näringsminister Ibrahim Baylan hänvisade han bara till en pågående statlig utredning och den från förra året gällande säkerhetsskyddsförordningen. Regeringen har minst sagt varit saktfärdiga i dessa frågor och uppvisat samma naivitet som Moderaterna.

Men när nu Moderaterna vaknar till liv välkomnar vi initiativet och ställer oss bakom det. Det är ett första steg i rätt riktning. För oss, uppenbarligen till skillnad från Moderaterna, spelar det ingen roll vilket parti som väcker en för landet god fråga. Det viktiga är att den genomförs och här tycks även regeringspartierna ställa sig bakom.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson

(Artikeln är publicerad i Samtiden den 7 maj 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/valkommet-initiativ-fran-moderaterna-som-tidigare-sade-nej/