Kategori: Skriftliga frågor

Fråga till försvarsministern angående säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

Fråga 2023/24:378 Säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-sakerstalla-att-inga-svenska-komponenter-ingar-i-ryska-vapen/

Fråga till infrastrukturministern angående ändring i körkortslagen för att möjliggöra snabbare utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten

Fråga 2023/24:374 Ändring i körkortslagen av Björn Söder (SD) till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-andring-i-korkortslagen-for-att-mojliggora-snabbare-utbildning-av-fordonsforare-inom-forsvarsmakten/

Fråga till minister för civilt försvar angående utveckling av alarm-app

Fråga 2023/24:373 Utveckling av alarm-app av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-utveckling-av-alarm-app/

Fråga till utrikesministern angående Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace

Fråga 2023/24:322 Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armeniens-fredsforslag-crossroads-of-peace/

Fråga till utrikesministern angående sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare

Fråga 2023/24:315 Sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sanktioner-mot-azerbajdzjanska-regimforetradare/

Fråga till justitieministern angående den ökande antisemitismen i Sverige

Fråga 2023/24:320 Den ökande antisemitismen i Sverige av Björn Söder (SD) till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-den-okande-antisemitismen-i-sverige/

Fråga till minister för civilt försvar angående prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret

Fråga 2023/24:240 Prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-prioriterade-atgarder-for-att-starka-det-civila-forsvaret/

Fråga till energi- och näringsministern angående engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning

Fråga 2023/24:235 Engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning av Björn Söder (SD) till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-energi-och-naringsministern-angaende-engagerande-av-svenska-energiforetag-i-moldaviens-energiomstallning/

Fråga till minister för civilt försvar angående försvarsindustrins roll i civilförsvaret

Fråga 2023/24:233 Försvarsindustrins roll i civilförsvaret av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-forsvarsindustrins-roll-i-civilforsvaret/

Fråga till biståndsministern angående EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim

Fråga 2023/24:214 EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-eus-avtal-med-och-finansiering-av-kubas-regim/

Fråga till utrikesministern angående Irans ordförandeskap i FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum

Fråga 2023/24:213 Irans ordförandeskap i FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-irans-ordforandeskap-i-fns-rad-for-manskliga-rattigheters-sociala-forum/

Fråga till justitieministern angående säkerhetssituationen för armenier i Sverige

Fråga 2023/24:117 Säkerhetssituationen för armenier i Sverige av Björn Söder (SD) till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-sakerhetssituationen-for-armenier-i-sverige/

Fråga till kulturministern angående tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler

Fråga 2023/24:114 Tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler av Björn Söder (SD) till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-tillgangen-till-sveriges-radios-officiella-kommunikationskanaler/

Fråga till justitieministern angående allmänna handlingar i elektroniskt format

Fråga 2023/24:100 Allmänna handlingar i elektroniskt format av Björn Söder (SD) till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-allmanna-handlingar-i-elektroniskt-format/

Fråga till utrikesministern angående återkallande av erkännandet av Palestina

Fråga 2023/24:96 Återkallande av erkännandet av Palestina av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-aterkallande-av-erkannandet-av-palestina/