Kategori: Skriftliga frågor

Fråga till utrikesministern angående FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:95 FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fn-missions-uttalande-om-handelser-i-nagorno-karabach/

Fråga till försvarsministern angående en svensk försvarsindustriell strategi

Fråga 2023/24:64 En svensk försvarsindustriell strategi av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-en-svensk-forsvarsindustriell-strategi/

Fråga till utrikesministern angående dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:59 Dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-dokumentation-av-krigsforbrytelser-och-brott-mot-manskliga-rattigheter-i-nagorno-karabach/

Fråga till biståndsministern angående ökad hjälp till katastrofdrabbade i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:58 Ökad hjälp till katastrofdrabbade i Nagorno-Karabach av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-okad-hjalp-till-katastrofdrabbade-i-nagorno-karabach/

Fråga till ministern för civilt försvar angående kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret

Fråga 2023/24:44 Kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-ministern-for-civilt-forsvar-angaende-kommunernas-kapacitet-i-ateruppbyggnaden-av-totalforsvaret/

Fråga till infrastrukturministern angående möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken

Fråga 2023/24:42 Möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken av Björn Söder (SD) till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-mojlighet-for-myndighetsfordon-att-utrustas-med-lyktor-som-anvands-for-polismans-tecken/

Fråga till minister för civilt försvar angående Kustbevakningens geografiska begränsningar

Fråga 2023/24:41 Kustbevakningens geografiska begränsningar av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-kustbevakningens-geografiska-begransningar/

Fråga till justitieministern angående möjliggöra för Kustbevakningen att göra slagningar i register

Fråga 2023/24:40 Möjliggöra för Kustbevakningen att göra slagningar i register av Björn Söder (SD) till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-mojliggora-for-kustbevakningen-att-gora-slagningar-i-register/

Fråga till utrikesministern angående Azerbajdzjans anfall mot Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:37 Azerbajdzjans anfall mot Nagorno-Karabach av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-azerbajdzjans-anfall-mot-nagorno-karabach/

Fråga till utrikesministern angående konsulära tjänster för belarusier utomlands

Fråga 2023/24:33 Konsulära tjänster för belarusier utomlands av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-tjanster-for-belarusier-utomlands/

Fråga till utrikesministern angående stöd till den belarusiska oppositionen i enlighet med OSSE-PF:s resolution

Fråga 2023/24:17 Stöd till den belarusiska oppositionen i enlighet med OSSE-PF:s resolution av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-stod-till-den-belarusiska-oppositionen-i-enlighet-med-osse-pfs-resolution/

Fråga till biståndsministern angående stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner

Fråga 2022/23:975 Stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-stod-till-byggandet-av-belarusiska-oppositionens-institutioner/

Fråga till utrikesministern angående val i ockuperade ukrainska områden

Fråga 2022/23:974 Val i ockuperade ukrainska områden av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-val-i-ockuperade-ukrainska-omraden/

Fråga till utrikesministern angående förhindrande av folkmord i Artsach

Fråga 2022/23:911 Förhindrande av folkmord i Artsach av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-forhindrande-av-folkmord-i-artsakh/

Fråga till biståndsministern angående översyn av PDCA inklusive bistånd till kommunistregimen på Kuba

Fråga 2022/23:910 Översyn av PDCA inklusive bistånd till kommunistregimen på Kuba av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-oversyn-av-pdca-inklusive-bistand-till-kommunistregimen-pa-kuba/