Valobservation i Georgien

GEORGIEN Den 31 oktober gick Georgien till parlamentsval. Från OSSE:s parlamentariska församling fanns parlamentsledamöter på plats för att observera valet.

Det var dock en förminskad styrka av observatörer på grund av Covid-19-pandemin och detta hade också påverkat OSSE ODIHR:s långtids- och korttidsobservatörer, men det sittande regeringspartiet Georgian Dream var fast beslutet att genomföra valet eftersom partiets tidigare coronahantering, då landet stängdes ned, var framgångsrik vilket återspeglade sig i väljarstödet. Dock har Georgien, liksom många andra länder, drabbats av en andra våg som slagit till ordentligt. Att man genomförde valet trots detta gav också den politiska oppositionen vatten på sin kvarn.

Även Georgiens valsystem var en fråga för politiska motsättningar. Georgien är på väg att ändra sitt valsystem till fullt proportionerligt. Detta för att förmå de politiska partierna att samarbeta mer då det inte blir lika stor makt för ett enda parti. Men förra hösten blockerades att gå fullt ut och man landade i att ha 120 mandat proportionerligt valda och 30 mandat majoritetsvalda. Detta föranledde protester från oppositionen som missgynnas av majoritetsval.

Kritik har också riktats från oppositionen om att regeringspartiet använt sig av administrativa offentliga resurser i sin valkampanj och att röster köpts. Den politiska oppositionen består framförallt av det tidigare regeringspartiet UNM, som många förknippar med den tidigare premiärministern Mikheil Saakashvili vilken sägs fortfarande styra partiet från sin exil i Ukraina. I Georgien väntar åtal mot honom för korruption och han är en man som väcker heta känslor.

Efter att alla observatörer anlänt till Georgien väntade olika briefingar där OSSE:s lång- och korttidsobservatörer berättade om sina iakttagelser och där information om valet och valreglerna gavs.

De olika partiföreträdarna var inbjudna för att ge sin syn på valrörelsen och valsystemet samt besvara olika frågor från observatörerna.

Lördagens valdag inleddes med att bege sig till en vallokal för att observera hur öppningen av vallokalen gick till och därefter avverkades en rad olika vallokaler för att observera hur röstningen gick till. Jag och min kollega hade uppgiften att observera vallokaler inne i huvudstaden Tbilisi. Man observerade hur man tog hänsyn till Covid-19-situationen, hur det såg ut utanför vallokalen, hur procedurer följdes inne i vallokalen, om valurnan var förseglad och om lokalerna var ändamålsenliga. Man tittade på om allt verkade gå korrekt till.

Det fanns en del brister vid vissa vallokaler gällande trängsel och köer av väljare men generellt gick det – utifrån observationerna – mestadels korrekt till och de samtal vi förde med väljare och andra observatörer från partier, civilorganisationer och internationella organisationer gav samma bild. De ansvariga vid vallokalerna tog sina demokratiska uppdrag på allvar och försökte vara så noga som de bara kunde. De var mycket noga med att förklara för och vara transparenta mot oss observatörer.

Vid alla vallokaler som vi observerade, med undantag av en, rådde det ett lugn och väljarna var vid gott humör. Undantaget var en vallokal där det var stor trängsel och där dispyt uppstod vilket resulterade i att polisen fick ingripa och arrestera en person.

Valresultatet blev som förväntat. Regeringspartiet Georgian Dream vann åter men backade procentuellt till strax under 50 procent, men genom majoritetsvalsmandaten tog man ändå hem majoriteten av platserna i parlamentet. Oppositionen var som väntat missnöjd och manade till protester dagen efter. Dessa gick dock, vad jag kunde se i centrala Tbilisi, lugnt tillväga.

Om det funnits oegentligheter, som oppositionen påstod, har de sannolikt ägt rum innan valdagen. Det är därför svårt för oss valobservatörer att belägga dessa.

Utifrån mina iakttagelser är Georgien på rätt väg. Jag är dock övertygad om att ett fullt proportionerligt valsystem, när det nu införs, kommer att ytterligare stärka demokratin i Georgien och också överbygga en del av den konflikt som finns i det politiska systemet. Därutöver bör Georgien arbeta för att tillförsäkra att de administrativa offentliga resurserna som regeringen har till sitt förfogande inte kan användas i valrörelser för enskilda partier oavsett vilket parti som innehar makten. Detta skulle leda till att denna motsättning mellan regering och opposition också försvinner och därmed stärka demokratin ytterligare.

BJÖRN SÖDER (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/2128-2valobservation-i-georgien/