Anförande om strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

DEBATT Björns anförande i debatten i riksdagen den 12 juni 2019 om strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Herr/Fru talman,

Sverige, svensk försvarsförmåga och vår alliansfrihet har tjänat på att vi haft en väl fungerande inhemsk försvarsindustri. Tack vare tillgången till en sådan har vi som land kunnat förbli alliansfria och oberoende av andra stater och deras välvilja att sälja krigsmateriel till oss. Något som inte minst var positivt för avspänningen då det kalla kriget var som kallast, och som även är positivt nu när säkerhetsläget försämrats kring Östersjön.

Sverige har en försvarsindustri som vi kan vara stolta över och som är värd att försvara och skydda. Vår försvarsindustri är väldigt teknikdrivande och satsar mer på forskning än vad Chalmers och KTH gör tillsammans – något som också skulle försvinna om försvarsföretagen tvingas flytta utomlands eller lägga ner sina verksamheter. Ytterligare ett skäl för att skydda vår försvarsindustri är att tillgång till egen avancerad teknologi öppnar den utländska marknaden för Sverige. Endast de som har egen avancerad teknologi kan förhandla till sig den modernaste försvarsmaterielen från andra länder.

Den svenska försvarsindustrin berör ca 30 000 jobb och indirekt sysselsätter försvarsindustrin ca 100 000. Även om de säkerhetspolitiska skälen är nog så finns det alltså också arbetsmarknadspolitiska skäl till att värna industrin.

Men, för att överleva är svensk försvarsindustri helt beroende av sin export. Ett bra exempel på detta är stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Tack vare försäljningen av Gripen till Brasilien har SAAB och Sverige getts möjligheten att fortsätta utveckla flygplanet och bibehålla vår inhemska flygindustri. Om försäljning inte hade genomförts hade det här troligtvis inte varit möjligt – något som skulle lett till mycket negativa konsekvenser för vår flygindustri, det svenska flygvapnets förmåga och våra skattebetalare.

Nu framkommer dock osäkerheter kring samarbetsavtalet. Risker finns att vi nu öppnat upp hela patentplattformen för Gripen vilket möjliggör att Brasilien kan vidareutveckla systemet utan svensk inblandning. Brasilien är dessutom nära vän med Kina. Avtalet är, enligt regeringens rådgivare som analyserat avtalet, tydligen bristfälligt och ger, enligt Ledarsidorna ”svidande vidräkning av Mikael Dambergs prestation som näringsminister”. Men enligt Ledarsidorna klarar sig inte heller Maud Olofsson och Annie Lööf undan ansvar.

Ännu mer beklämmande är det att samtidigt som vi andra gör vad vi kan för att förmå andra länder att köpa Gripen går den svenska regeringen i motsatt riktning tillsammans med bland andra Moderaterna. Genom sina ständiga attacker, inte sällan byggda på felaktigheter och rena fake news, angriper regeringen och dess företrädare i tid och otid Ungern. Med fullständigt befängda anklagelser och vettlösa utfall är både utrikesministern, men kanske framförallt statsrådet Annika Strandhäll, på väg att sabotera viktiga försvarsindustriella intressen och man undrar emellanåt vad de använder huvudet till annat än att sätta sin mössa på. Och Moderaternas kampanjer mot det ungerska regeringspartiet bidrar definitivt inte till att mildra situationen. Dessa politiska kampanjer – ofta långt under anständighetens gräns – kan nu komma att får stora konsekvenser för svensk exportindustri i allmänhet och svensk export av försvarsmateriel i synnerhet.

Idag leasar Ungern JAS 39 Gripen av den svenska staten. Leasing-upplägget har varit ett sätt att skaffa oss en fördel i kommande upphandlingar. Men nu har Ungern, på grund av den svenska regeringens ständiga politiska angrepp, vänt bort blickarna från Sverige och utreder andra alternativ.

Military Watch med goda källor i den ungerska statsförvaltningen rapporterar att de system som nu utvärderas är amerikanska F35-A. Sverige anses inte, trots det gemensamma medlemskapet i EU, vara en partner längre.

Johan Westerholm på Ledarsidorna beskriver situationen så här:

”Ett förlorat leasingkontrakt och i förlängningen en situation där Sverige tappar ytterligare en i praktiken kassaskåpssäker exportaffär av JAS 39 Gripen kommer slå hårt på svenska SAAB-koncernen och Gripens potential att kunna exporteras till andra länder. Att tappa en affär på den hemmamarknad som EU är, trots den fördel ett leasingkontrakt medger, kommer få oöverblickbara konsekvenser för Sverige.”

Och det är givetvis inte bara svenska arbetstillfällen som är hotade. Även svensk forskning kommer att skadas för lång tid framöver. Allt detta för den svenska regeringens ständiga klavertramp. Det är rent pinsamt! Kanske borde statsministern sätta munkavle på flera av sina statsråd?

För sverigedemokraternas vidkommande är svensk försvarsindustri och svensk export av försvarsmateriel prioriterat.

Vi kommer slå vakt om exporten och göra vad vi kan för att svensk försvarsindustri även i framtiden kommer vara ledande, trots diverse svenska regeringars tillkortakommanden.

Tack herr/fru talman.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/anforande-om-strategisk-exportkontroll-2018-krigsmateriel-och-produkter-med-dubbla-anvandningsomraden/