Anförande om svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

DEBATT Björns anförande i debatten i riksdagen den 5 juni 2019 om svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Herr/Fru talman,

Sveriges riksdag fattar beslut om att sända väpnad trupp utomlands. Genom åren har svenska män och kvinnor tjänat Sverige med livet som insats. De har valt att bryta upp från bekvämligheter och säkerhet för att runt om i världen kämpa för fred och frihet, lång bort från sina nära och kära. Genom åren har de dragit till Sinais stekheta öken, och till Kongos djupa djungel. De har kämpat bland Libanons berg, och i Cyperns delade landskap. Deras minne lever vidare i Bosnien och i Kosovo, i Tchad och i Somalia, i Afghanistan, i Irak och i Mali, och på många andra platser.

De har alla offrat en del av sig själva för sitt land och för vad de trott på. En del har återvänt sargade, både i kropp och i själ. Andra har inte kommit hem levande.

Under många år behandlades de, precis som på många andra håll i världen, styvmoderligt av vårt samhälle, utan särskild uppskattning eller erkännande. Men de reste aldrig iväg för att vinna priser eller fördelar, utan för att tjäna sitt land, sitt folk, och freden. Det hedrar dem alla mer än något annat.

I dag när vi debatterar och fattar beslut om en förlängning av Maliinsatsen är det därför på sin plats att minnas alla som gjort dessa uppoffringar, särskilt de som betalat det yttersta priset för sitt mod, och vi bör ära dem för deras uppoffringar för vårt land. Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till alla Sveriges veteraner, såväl internationella som nationella, men också till deras anhöriga.

Herr/fru talman,

I förra veckan högtidlighöll vi Veterandagen. Och vi som hade förmånen att bevista Försvarsmaktens generaldirektörs seminarium kunde bl a ta del av en undersökning som gjordes för några år sedan, 2015. I denna hade man frågat veteraner om man ansåg att utlandstjänstgöring motiveras och uppmärksammas av politiker. Siffrorna var ytterst nedslående. Hela 75 procent ansåg att påståendet inte stämde alls eller stämde ganska dåligt.

Nu är det några år sedan denna undersökning gjordes och en del har hänt. Bland annat har vi infört en ny allmän flaggdag, den 29 maj, i syfte att hedra och uppmärksamma svensk personal som omkommit vid, deltagit eller deltar i nationella eller internationella militära eller civila insatser. Runt om i landet, i olika kommuner, högtidlighålls också veterandagen – inte bara i Stockholm. Jag har själv motionerat i min hemkommun Kristianstad, som är en gammal militärstad, att införa ett kommunalt högtidlighållande av veterandagen och jag skulle bli väldigt besviken om man inte kommer att införa ett sådant. Det skulle i alla fall inte bättra på siffrorna över stödet från politiken när nu nästa undersökning kommer att göras. Det är självklart otroligt viktigt att vi – som beslutar om insatserna – också uppvisar stöd och ger vår uppmärksamhet på alla tänkbara plan till de som utför insatserna.

Herr/fru talman,

När det gäller dagens beslut om att förlänga insatsen i Mali till den 30 juni nästa år står vi sverigedemokrater bakom ett sådant. Det finns ett tydligt folkrättsligt mandat för insatsen och insatsen sker i FN:s regi. Vi sverigedemokrater ser FN som det primära samarbetsorganet för att hantera konflikter och värna fred och säkerhet. En grundläggande förutsättning för internationella insatser ska vara ett tydligt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Det svenska styrkebidraget har gjort en betydelsefull insats och vi kan vara stolta över den. Och även om insatsen i sin nuvarande form kommer att börja avvecklas från och med 1 december kan vi nog förutsätta att det kommer att finnas en efterfrågan på fortsatt svenskt deltagande i Mali. I sin proposition skriver regeringen att man avser att återkomma till riksdagen i denna fråga. Om Sverige skall fortsätta sin insats anser vi att det är viktigt att regeringen trycker på FN när det gäller den medicinska evakueringsförmågan. Trots att vi nu varit i Mali i flera år och i insatsens inledning uttryckte kritik mot bristerna i Medevacen kan vi nu fortfarande konstatera att dessa brister kvarstår till vissa delar, vilket påverkar det svenska förbandets operationsområde.

Avslutningsvis, herr/fru talman, så skulle jag också vilja ge regeringen visst beröm över att de lyssnat in synpunkter från oppositionen. Under Maliinsatsens pågående tycker jag att målsättningen med det svenska deltagandet tydliggjorts på ett bättre sätt och mätbara nationella mål har ställts upp.

Med det vill jag yrka bifall till utskottets betänkande.

Tack!

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/anforande-om-svenskt-deltagande-i-forenta-nationernas-stabiliseringsinsats-i-mali-2/