Återigen en succé för ”Family Lunch” vid OSSE:s parlamentariska församlings möte i Minsk

OSSE Förra året hölls den första ”Family Lunch” vid OSSE-PF:s sommarmöte i Tbilisi i Georgien. Jag, tillsammans med vänner från österrikiska FPÖ, italienska Lega Nord och ungerska Fidesz tog då initiativ till ett ”side event” under namnet ”Family Lunch”. Syftet med eventet är att lyfta upp artikel 16, paragraf 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som säger: ”Familjen är den naturliga grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten”.

Under sommarsessionerna hålls olika sorters side events under luncherna. Men inga av dem handlar om det som förenar politiker från de flesta av länderna inom OSSE, nämligen familjen. Därför författade vi förra året ett brev till OSSE-PF:s dåvarande president Ilkka Kanerva och generalsekreterare Roberto Montella om att vi ville ha vårt side event godkänt, vilket vi också fick. Det blev en succé, vilken jag tidigare skrivit om.

I år författade vi åter ett brev till presidenten, som numera är österrikiska Christine Muttonen och generalsekreteraren Roberto Montella och vi fick åter godkänt vårt side event.

Family Lunch är öppet för alla delegater att delta i och liksom i fjor blev uppslutningen riktigt god. Representanter från bland andra Sverige, Finland, Österrike, Italien, Schweiz, Grekland, Vitryssland, Ryssland, USA och Vatikanstaten. Dessutom deltog även OSSE-PF:s generalsekreterare Roberto Montella, vilket uppskattades. Även representanter från olika civilorganisationer närvarade.

Lunchen sponsrades av vitryska ortodoxa kyrkan och hölls i Teologiska Akademin. Claudio D’Amico, rådgivare hos Lega Nord, var den som åter igen arrangerade lunchen och efter att Fader Pavel hälsat alla välkomna och sånger framförts inledde han med att säga några ord. Därefter gav han mig ordet och jag höll ett uppskattat anförande. Vi fick sedan lyssna till anföranden från kongressman Steve King (USA), Miroslaw Wachowski (Vatikanstaten), generalsekreterare Roberto Montella, Irina Gekht (Ryssland), Sergei Rakhmanov (Vitryssland), Filippo Lombardi (Schweiz) och kongressman Randy Hultgren (USA).

Björn höll ett anförande om familjens betydelse för samhället.

OSSE-PF:s generalsekreterare Roberto Montella.

Miroslaw Wachowski (Vatikanstaten).

Filippi Lombardi (Schweiz).

Kongressman Randy Hultgren (USA).

Kongressman Steve King (USA).

Flera poängterade också att utöver betydelsen med att visa gemensamt stöd för familjens betydelse hjälper vår lunch till med att bygga broar mellan våra olika folk. Det är inte utan viss stolthet man är initiativtagare till detta.

BJÖRN SÖDER

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/aterigen-en-succe-for-family-lunch-vid-osses-parlamentariska-forsamlings-mote-i-minsk/