Att kritisera utrikesminister Wallström räcker inte

MELLANÖSTERN Just nu ställer sig svenska politiker i kö för att kritisera de senaste i utrikesministerns långa rad av klavertramp om konflikten i Mellanöstern. Vi instämmer i kritiken som sådan. Utrikesministerns hållning präglas av ensidighet och en avsaknad av förståelse för det israeliska folkets lidande under ett konstant och mycket verkligt terrorhot. Vi skulle också vilja att utrikesministern antingen presenterar någon uppgift som tyder på att palestinska knivmän och -kvinnor utsätts för ”utomrättsliga avrättningar” eller ber staten Israel om ursäkt. Vad vi däremot saknar från kören av kritiker är handling som matchar orden om stöd till Mellanösterns enda demokrati.

Terrorismen som drabbar det israeliska folket, vare sig det handlar om attacker med stickvapen eller flera hundra kilo tunga raketer, har sitt ursprung i den miljö av hat och antisemitism som odlas på Västbanken och Gazaremsan. Grundorsaken är inte, så som ibland påstås, en våldsspiral utan snarare en ideologi som är klippt och skuren ur 30-talets Tyskland. Regeringspartnern Hamas har i sitt partiprogram att det judiska folket ska utrotas på grund av sin kulturella och historiska identitet. Graden av självförsvar från Israels sida gör för dem ingen skillnad i deras agenda.

Terrorattacker mot Israel göds i mångt och mycket av den våldsideologi och den antisemitism som personer i Palestina matas med redan från barnsben. Den palestinska regeringen är både medveten och aktiv deltagare i detta. Istället för att ta tydligt avstånd betalar Palestinska Myndigheten ut lön till personer som är fängslade på grund av att de begått terrordåd gentemot israeler.

Västbanken/Gaza får från 2014 till 2019, förutom humanitärt stöd, i snitt 300 miljoner kronor per år i bistånd från Sverige, både genom vår biståndsbudget och genom EU-biståndet, och stora delar av stödet går till den dess institutioner. Vi sverigedemokrater har gång på gång, både i utskott och EU-nämnden reserverat oss mot att Sverige stödjer en myndighet som på olika sätt understödjer terrorism, hat och antisemitism. Vi vill också se en demokratisk utveckling inom Palestinska Myndigheten men då måste tydliga villkor ställas upp. Det enda svar vi får från samtliga andra partier, inklusive de som nu står på rad för att kritisera utrikesministerns uttalande, är att de inte delar vår bild. De väljer helt enkelt att blunda istället för att sätta ner foten mot det hat som frodas mot judar i Israel. Vi har även anmält avvikande mening i EU-nämnden om att blockaden av Gaza inte bör brytas innan Hamas lägger ned sina vapen. För detta har vi aldrig fått minsta stöd från något av de partier vars företrädare nu kritiserar utrikesministerns uttalanden och plötsligt finner det lämpligt att försvara Israel. Det räcker inte att kritisera utrikesministern ena dagen och sedan backa när vi har en chans att påverka politiska beslut.

Därför vill vi uppmana de som talar högt om utrikesministerns kommentarer att se över hur de själva har agerat i frågan och stödja Sverigedemokraternas förslag om ett avvecklande av biståndet till palestinska institutioner och tydligt stå upp för Israels rätt att försvara sig mot terrorattentat.

JULIA KRONLID (SD)
Utrikespolitisk talesperson

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/att-kritisera-utrikesminister-wallstrom-racker-inte/