Björn Söders förstamaj-tal (talmanus) i Tomelilla

TAL Den första maj höll Björn sitt traditionsenliga tal i Tomelilla. Här publiceras hans talmanus.

Sverigevänner,

Fantastiskt kul att vara tillbaka här i Tomelilla igen. Jag tackar för inbjudan. Det är nu fjärde gången jag håller förstamaj-tal här så det har börjat bli en trevlig tradition som jag varje år ser framemot.

Vi står här mitt i ett mycket viktigt politisk skede, om 25 dagar ska vi rösta om vilka som ska få föra Sveriges röst i EU-parlamentet.

En dag som denna – den första maj – marscherar socialdemokraterna runt i landet, om än i minskat antal. Den socialdemokratiska rörelsen har fallit isär och står inför en historisk nedgång i hela Europa och det finns goda skäl till det.

Jag har hållit många första majtal och jag skulle nog vilja hävda att det inte har varit svårt att fylla dessa tal med kritik mot vår samtid och den förda politiken, från både höger och vänster.

I år är det allvarligare och de politiska ingreppen i människors vardag har blivit grövre och mer långtgående än någonsin tidigare. Det värsta är att dessa beslut inte längre ligger i svenskarnas makt att kunna förändra, det har socialdemokraterna sett till.

Om några veckor går vi till valurnorna igen och denna gång står den svenska välfärden på spel. Europeiska unionen har växt och blivit något som är väsensskilt från det svenskarna en gång i tiden röstade ja till. Vi sverigedemokrater vill att EU ska fokusera på frågor såsom frihandel, att skydda den yttre gränsen, terrorbekämpning och liknande. EU ska hantera de frågor som vi måste hantera gemensamt och som är gynnsamt för alla medlemsstater.

Det är min bestämda uppfattning att a-kassan, pensioner och övrig social välfärd inte hör till de områden som ska hanteras i Bryssel, hit hör inte heller frågor om könssammansättningen i bolagsstyrelser eller vilka som ska ha förtur på arbetsmarknaden.

***

I november 2017 hölls det sociala toppmötet i Göteborg och syftet var att EU-ledarna skulle skriva under den så kallade sociala pelaren.  Detta är ett nytt område för EU:s lagstiftning som lägger grunden för en EU-gemensam politik som rör tillträde till arbetsmarknaden och sociala rättigheter. Svensk socialpolitik ska framgent hanteras i Bryssel, det är konsekvensen av att Stefan Löfven skrev under dokumentet. Makten över vår välutvecklade socialpolitik i form av a-kassa, föräldraförsäkring och löneläge har nu landat i utländska makthavares händer.

Om ni ger er i kast med att tala med en socialdemokrat så kommer denne hävda att den sociala pelaren i sig inte är rättsligt bindande. Det stämmer, men något som är rättsligt bindande och tvingande är den lagstiftning som EU-kommissionen presenterar och uttryckligen motiverar med hänvisning till att den sociala pelarens principer ska bli verklighet. Att påstå att den sociala pelaren inte har något att göra med lagstiftningen är därmed en lögn.

Denna utveckling är inget annat än en katastrof för Sverige och svenska löntagare.

Den svenska modellen har tjänat Sverige väl, där hålls lagstiftaren borta från arbetsmarknaden och parterna styr själva genom avtalen och detta har möjliggjort att regelverket snabbt har kunnat anpassas till olika branscher och konjunkturlägen.

Den europeiska arbetsmarknadsmodellen går helt emot detta och bygger istället på en rad strikta lagstiftande minimiregler, till exempel minimilöner.

Vill ni att svenskarna ska förlora kontrollen över svensk arbetsmarknaden?

Jag vill inte se att några politiker i Bryssel som lägger sig i lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet, för politiker från andra länder har ytterst liten, om ens någon, förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen och det går absolut inte att lita på att de arbetar för att Sverige ska få behålla denna modell. De övergripande ekonomiska incitamenten kommer vägra tyngre än en enskild medlemsstats specifika modell.

Idag har den svenska fackföreningsrörelsen stor makt men om spelreglerna på arbetsmarknaden flyttar över från kollektivavtal till lagstiftning så kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen aldrig återhämta sig.

Varför i hela friden har Socialdemokraterna sålt ut makten över den svenska arbetsmarknaden? Varför har Socialdemokraterna medvetet gått med på att äventyra den svenska modellen?

Det kommer inte gynna svenska arbetare att minimilöner sätts i Bryssel.

Minimilöner kommer utan tvekan dra ner löneläget och vad händer om EU till exempel inför en minimilön på säg 150 kronor i timmen för en för byggarbetare?

Kommer svenska byggarbetare kunna ligga kvar på sina 250 kronor i timmen eller kommer företagen dra ner på lönerna?  Så länge de håller sig över minimilönen så har de all rätt att göra det och de företag som vill öka sin vinst kommer kanske ta denna chans, eller vad tror ni?

Och vart lämnar det de svenska löntagarna som Socialdemokraterna säger sig värna?

De svenska arbetarna kommer lämnas maktlösa och med en betydligt tunnare plånbok.

Utifrån det finns bara en sak att säga och det är att i november 2017 sålde Stefan Löven och Socialdemokraterna ut de svenska arbetarna och den svenska modellen.

Socialdemokraterna lämnade över makten över socialpolitiken till Bryssel men det är inget någon av dem kommer nämna i sina tal idag utan istället kommer de tala sig hesa om solidaritet över landsgränserna.

När Socialdemokraterna talar om solidaritet är det brukligt att de inte nämner kostnaderna för denna solidaritet och det kommer utan tvekan vara på samma vis idag. Det är lätt att vara solidarisk med andra människors pengar. I detta fall era skattemedel.

För det är detta vi har framför oss, det ska man vara klar över – svenskarna kommer inte bara få mindre i plånboken utan de skattemedel som svenskarna genererar kommer lämna landet för att bygga andra länders välfärd.

Detta är det krassa resultatet av den sociala pelaren. Vi är inte emot att medborgarna i andra länder ska ha det bra, det är inte det detta handlar om utan fokus för oss är att få ordning på Sverige och ta oss an de problem vi ser här och nu.

I dagens Sverige har vi har människor som dör i väntan på vård och vi har många äldre som lever på fattigdomsgränsen. I dagens Sverige ser vi att brottsligheten ökar och blir allt grövre men färre och färre brott klaras upp. Otryggheten ökar, främst bland kvinnor och var tredje kvinna har enligt undersökningar blivit utsatta för sexualbrott. Det är här vi vill lägga resurserna i första hand, vi vill återuppbygga det Sverige som vi en gång hade där trygghet och respekt var självklara värden.

***

Många av EU:s medlemsländer har helt andra ekonomiska förutsättningar än vad vi har. Det går inte att jämföra de nordiska ländernas sociala trygghetssystem med till exempel Bulgariens. I och med undertecknandet av sociala pelaren ska medlemsländerna ha så likvärdiga nivåer som möjligt och hur ska detta möjliggöras?

Jo, genom omfördelning, genom att flytta svenska skattemedel till andra länder i Europa för en lång tid framöver. Det är osannolikt att tro att dessa länder kommer bära sina egna kostnader inom överskådlig framtid.

Sverige ligger långt fram i utvecklingen och det innebär att trots att det mesta av EU-avgiften går tillbaka till medlemsländerna som stöd och bidrag så är Sverige ett av de länder som betalar mer än vi får tillbaka och det vi får tillbaka är ofta öronmärkt till olika projekt som EU-kommissionen anser att vi ska fokusera på.

Vi har alltså ett riktigt dåligt avtal med EU och idag betalar Sverige 40 miljarder kronor årligen i EU-avgift vilket kan jämföras med att svenska Polisens budget ligger på 23 miljarder varje år.

Vi betalar alltså miljarder mer till EU än vad vi ger vår egen polismakt och inte nog med detta, nu ska EU-avgiften ökas med 15 miljarder!

Kan ni komma på något som ni hellre hade lagt de pengarna på? Finns det några andra områden i Sverige som saknar resurser och där dessa miljarder hade behövts? Det tycker jag. Inte minst på grund av den politik som förts de sista åren.

Så vad är det då Stefan Löven och Socialdemokraterna gick med på i november 2017?

Den sociala pelaren innehåller tjugo punkter men jag kommer inte rabbla upp dem. Däremot vill jag lyfta några förslag som är ett direkt utfall av den sociala pelaren och som redan fått effekt här hemma i Sverige.

För ett par veckor sedan fattade Europaparlamentet ett beslut som innebär inskränkningar i självbestämmanderätten på både individ- och nationell nivå.

I praktiken innebär det att EU har tagit ett kliv rakt in i de svenska hemmen. Föräldraförsäkringen styrs numera från Bryssel. Vi sverigedemokrater har länge velat avkvotera föräldraförsäkringen eftersom vi är fullkomligt övertygade om att familjerna är kompetenta nog att själva lägga upp uttaget av föräldradagarna.

Vi anser att vare sig svenska politiker eller politiker i Bryssel ska vara inne och detaljstyra i familjerna men detta är nu verklighet.

EU har valt att reservera två månader till vardera förälder. I grundförslaget ville de reservera fyra månader. Vem vet var ambitionsnivån ligger nästa gång politikerna i Bryssel ska in och peta i föräldraförsäkringen? Vad skulle det innebära för era familjer och er ekonomi om det första förslaget med fyra öronmärkta månader hade gått igenom?

Det blev ingen lagändring för Sveriges del men oavsett nuvarande beslut så är bollen i rullning och vi kommer få se många förslag på EU-nivå som påverkar ländernas socialpolitik och minskar varje lands och varje individs självbestämmande.

Efter att detta direktiv gick igenom så kan inte ens partierna i Sveriges riksdag avkvotera föräldraförsäkringen utan EU:s två månader är numera den lagstadgade grunden.

I ett land som inte har lika väl utbyggd föräldraledighet som Sverige kan två kvoterade månader få stora konsekvenser i familjernas vardagsliv inte minst ekonomiskt. Det får också stora konsekvenser för de enskilda medlemsstaternas ekonomier.

***

På arbetsmiljösidan har Socialdemokraterna allvarligt skadat Sverige och svenska löntagare genom att rösta för ett direktiv som syftar till att begränsa ämnen som kan ge cancer. Det låter givetvis bra att man vill begränsa sådana ämnen, eller hur?

Vi Sverigedemokrater röstade dock nej till förslaget och det gjorde vi inte för att vi vill att människor ska drabbas av cancer på sina arbetsplatser utan för att om man läser det finstilta, vilket Socialdemokraterna verkar ha svårt med, så inser man att i direktivet öppnar man upp för att införa gränsvärden av vissa preparat.

Skälet till att vi röstade nej är att många av dessa ämnen sen tidigare är totalt förbjudna i Sverige! Att öppna upp för gränsvärden innebär att de återigen blir tillåtna vilket är en kraftig försämring för de som arbetar i Sverige och därför är det en självklarhet för oss Sverigedemokrater att gå emot detta medan Socialdemokraterna satte återigen Bryssel före Sverige.

***

I år står vi inför ett helt nytt skede i svensk politik. Socialdemokratin har under det gångna året svikit svenska löntagare, både här hemma i Sverige och internationellt.

Vad har Socialdemokraterna sysselsatt sig med när de inte lämnar över makten till Bryssel? Jo då sviker de arbetarna på hemmaplan genom eftergifter till Centern och Liberalerna. Bara förra veckan kom ett förslag som syftar till att luckra upp arbetsrätten. Detta fundamentala kärnvärde för socialdemokratin, till och med detta är de beredda att överge. Den svenska socialdemokratin håller på att avskaffa sig själv och gå samma öde till mötes som socialdemokratin i övriga Europa. Kvar står ett idéfattigt och maktfullkomligt parti som helt har tappat sin ideologiska kompass.

Reportern Ulf Kristofferson ställde förra veckan en mycket bra fråga till Ylva Johansson. Han undrade; Är makten värd det?  Ylva Johanssons svar var JA, om det innebär att man håller högerextremister utanför beslutsfattandet, då är det värt det.

Det, mina vänner, är priset som Socialdemokraterna har satt på er trygghet på arbetsmarknaden. De säljer ut er för att hålla Sveriges tredje största parti och över en miljon väljare utan inflytande.

Jag hoppas att väljarna inser att Socialdemokraterna har övergett dem och jag hoppas att väljarna svarar med samma mynt.

***

Sverigedemokraterna har fått kritik för det har ansetts att vi har bytt fot i EU-frågan. Det stämmer inte, vi är fortfarande starkt kritiska till EU:s klåfingrighet inom politiska områden som klart ingår i det nationella självbestämmandet.

Det som däremot har förändrats är att vi för första gången ser en reell möjlighet att reformera EU inifrån på grund av att EU-kritiska partier har växt fram i varje medlemsland och det ser ut som att dessa partier kommer skörda stora framgångar i kommande val. När detta sker då kan vi påbörja arbetet med att återta makten från Bryssel och återföra den dit den hör hemma.

När EU börjar diktera familjers vardagsliv anser vi att samarbetet har gått långt över gränsen för vad som är rimligt att hanteras på EU-nivå.

För första gången ser vi att ett annat Europa är möjligt!

Det är viktigare än någonsin att Sverige skickar rätt representanter till Bryssel och att dessa representanter är villiga att kroka arm med likasinnade i EU-parlamentet. Det är det enda sättet att stoppa de socialliberala federalisternas framfart, vars enda dröm är att skapa ett Europas förenta stater och därmed avveckla nationalstaten.

Redan nu öppnar Liberalerna upp för att EU ska ha viss beskattningsrätt. Sverigedemokraterna är den stora motpolen till detta vansinne som sjuklövern uppvisar i olika former men det som främst har utkristalliserat sig är att det numera enbart är Sverigedemokraterna som kämpar för svenska löntagare och bevarandet av den svenska modellen.

Vi möter upp där Socialdemokraterna sviker.

Vi driver vår politik till varje pris, det har vi alltid gjort och kommer alltid att göra!

Gå till valurnorna i maj och säkerställ svenskt självbestämmande och värnandet av svenska löntagare!

Tack!

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/bjorn-soders-forstamaj-tal-talmanus-i-tomelilla/