Den svenska regeringen har förlorat sin moraliska kompass i utrikespolitiken

Förra året, den 11 april, röstade den svenska regeringen ja till en resolution i UNESCO (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) som lagts fram av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar, och Sudan och uppmärksammats brett internationellt. Resolutionen är en uppmaning till Israel att lämna kontrollen över tempelberget, och återgå till ordningen som gällde före det Palestinska upproret 2010. Man fråntar därmed Tempelberget dess religiösa betydelse för judendomen. Nu fortsätter regeringen i samma spår och har, som enda EU-land, åter röstat ja till en UNESCO-resolution som angriper Israel. Denna gång fördömer man Israel som ”ockupationsmakt”, kallar Israels överhöghet i Jerusalem ”ogiltig” och manar Israel att upphöra med arkeologiska och andra projekt i östra Jerusalem.

Den svenska regeringens angrepp på den enda demokratiska staten i sitt område fortsätter alltså och vi kan konstatera att regeringen fullständigt förlorat sin moraliska kompass när man sätter sig i knäet på rena skurkstater. Regeringens hat mot Israel gör att vi står ut från övriga västvärlden. Det är inte konstigt att Israel omgående kallade upp den svenska ambassadören till UD och uttryckte sin bittra besvikelse över Sveriges senaste agerande.

Den israeliska UD-talespersonen Emmanuel Nahshon har helt rätt när han, enligt tidningen Dagen, säger att det här är en röst mot Israel och en del i ett systematiskt röstningsförfarande. Sveriges regering har gång efter gång gjort klart för sin hållning gentemot Israel. Man deklarerade omedelbart, efter sitt maktövertagande, att man skulle erkänna Palestina som stat, trots att de inte uppfyller kriterierna för en statsbildning, och sedan dess han man fortsatt i samma spår genom olika uttalanden om ”utomrättsliga avrättningar” från israelisk sida, godkännande av Israelkritiska FN-resolutioner och fullständig avsaknad av skarp kritik mot den antisemitism och terrorism som förespråkas av den palestinska myndigheten. Istället bidrar man, genom bistånd, med stor finansiering av just antisemitism och terrorism.

Den svenska regeringen är skyldig Israel inte bara en utan flera ursäkter. Men istället står utrikesministern och regeringen kvar i sin håla och gräver sig allt djupare ned i smutsen med sina fortsatta angrepp på Israel.

BJÖRN SÖDER

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/den-svenska-regeringen-har-forlorat-sin-moraliska-kompass-i-utrikespolitiken/