Fråga till biståndsministern angående bortskänkning av vaccindoser till andra länder

Fråga 2020/21:2445 Bortskänkning av vaccindoser till andra länder

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Biståndsministern har uttalat att han vill att Sverige ska dela med sig av vaccindoser när riskgrupper i Sverige vaccinerats. Samtidigt saknar Sverige doser för att kunna vaccinera hela sin befolkning. Dessutom rapporterar Dagens industri att regeringen arbetar för att EU:s medlemsländer ska avstå doser till förmån för fattigare länder. Även Europas övriga länder saknar doser för att alla ska kunna få vaccin.

Ett statsråd i den svenska regeringen borde rimligen sätta både Sverige och det svenska folket i främsta rummet och arbeta för att skydda vårt land och våra medborgare. Tyvärr kännetecknar inte den synen den nuvarande regeringen, vilket är djupt beklagligt.

Även personer som inte tillhör riskgrupperna har drabbats svårt av covid-19, och samtidigt som statsrådet vill skänka vaccindoser till andra länder så att inte alla svenskar kan få det kommer allt fler förslag om att vaccinationsintyg kommer att krävas för att kunna börja röra sig fritt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

På vilka grunder anser statsrådet att vaccindoser bör skänkas till andra länder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bortskankning-av-vaccindoser-till-andra-lander/