Fråga till justitieministern angående efterkontroll i utlandet av krigsmateriel

Fråga 2020/21:2474 Efterkontroll i utlandet av krigsmateriel

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den 5 februari 2021 besvarade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en interpellationsdebatt min fråga ”När kommer ett system för efterkontroll i utlandet av krigsmateriel införas?” Frågan var föranledd av att myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) angivit att ett sådant system skulle kunna vara infört redan den 1 januari 2019. Nu, mer än två år senare, är fortfarande inte ett sådant system infört trots att samtliga partier står bakom att detta införs.

Avsaknaden av ett sådant system gör att det fortsatt finns en alltför hög risk för att krigsmateriel kan hamna i felaktiga händer, och det skulle kunna utgöra en fara för liv och hälsa liksom få allvarliga konsekvenser för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. I sitt svar på frågan när beslut om nödvändiga förordningsförändringar skulle kunna fattas svarade justitie- och migrationsministern följande den 5 februari:

”Min bedömning är att vi kommer att kunna besluta om de nödvändiga förordningsförändringarna för att kunna ge ISP detta uppdrag och för att skapa detta system under innevarande månad eller en bit in i mars, i varje fall i närtid.”

Nu har mars månad förflutit, och ett sådant beslut har ännu inte fattats.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Varför har inte ett beslut om de nödvändiga förordningsförändringarna för att kunna ge ISP detta uppdrag fattats, och eftersom ett beslut fortfarande inte fattats, kan ministern göra en ny bedömning om när ett beslut om de nödvändiga förordningsförändringarna kan fattas?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-efterkontroll-i-utlandet-av-krigsmateriel/