Fråga till biståndsministern angående Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

Fråga 2021/22:335 Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

I en rapport som släpptes den 2 november riktar Riksrevisionen skarp kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer, till exempel FN, FN:s underorgan och Världsbanken.

”Regeringen fattar årligen beslut om drygt 16 miljarder kronor i så kallat kärnstöd till multilaterala organisationer. Riksrevisionens granskning visar att stödet saknar tydliga mål, och att det finns brister i beredning och uppföljning”, skriver Riksrevisionen.

Man saknar mål i strategier som styr Sveriges kärnstöd, dokumenterad riskanalys inför att regeringen ska fatta beslut om kärnstöd och en samlad uppföljning av stödet till respektive organisation samt av de strategier som styr kärnstödet.

”Det framgår inte av UD:s underlag vilka omständigheter som har varit avgörande för regeringens beslut som rör kärnstöd. Till exempel framgår det inte hur styrkor, svagheter, möjligheter och risker med ett visst kärnstöd eller en viss multilateral organisation har vägts in i beslut eller påverkat föreslagna nivåer på kärnstöd”, skriver man i rapporten (sidan 57).

Riksrevisionen riktade liknande kritik i en granskning redan 2014. ”Det resulterade i att vissa beslutsprocesser förändrades. Den nya granskningen visar på liknande brister i beslutsunderlag och uppföljning som fanns 2014”, skriver Riksrevisionen vidare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av den återupprepade kritiken från Riksrevisionen om regeringens bistånd till multilaterala organisationer?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-riksrevisionens-kritik-mot-regeringens-bistand-till-multilaterala-organisationer/