Fråga till inrikesministern angående poliser som vill lämna sitt yrke

Fråga 2021/22:337 Poliser som vill lämna sitt yrke

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I en tidigare skriftlig fråga (2020/21:1545) undrade jag varför man inte är ärlig och redovisar att Sverige i dag inte har fler poliser per capita än man hade vid omorganiseringen 2015.

I svaret skriver statsrådet följande: ”Enligt Polismyndighetens prognos kommer målet att nås och antalet poliser per capita kommer 2024 att vara högre än 2010. För att öka antalet poliser är det viktigt att öka attraktiviteten i en anställning vid Polismyndigheten. Därför har satsningar gjorts på att förbättra arbetsvillkoren för polisyrket. Sedan 2015 har polisernas genomsnittliga grundlön ökat med omkring 5 000 kronor per månad. Vidare har ingångslönerna höjts med drygt 5 800 kronor de senaste åren, även andra villkor som ersättning för arbete på kvällar och nätter har ökat. Detta har gett effekt. Under mandatperioden har söktrycket till polisutbildningen nått rekordnivåer, allt färre poliser slutar och mer än var fjärde polis som har slutat har återanställts.”

Men nu visare en undersökning, utförd av Novus på uppdrag av Polisförbundet, att hela 36 procent – mer än var tredje – av medlemmarna uppger att de tittar sig omkring efter ett annat jobb. Enligt Anna Nellberg Dennis, andre vice ordförande i Polisförbundet, befinner sig poliskåren i ett ansträngt läge, och den senaste tidens brottsutveckling har inte förbättrat situationen.

På frågan om vilken faktor som är viktigast för att stanna kvar i polisyrket svarar över hälften (54 procent) högre lön. Anna Nellberg Dennis säger att ”det är inte heller så konstigt. Vare sig ryggdunkar eller applåder ger mat på bordet. Högre lön är ett instrument som både arbetsgivarna och politikerna kan använda för att för att locka fler till yrket och framförallt få de som är i yrket att stanna”.

Det verkar, utifrån undersökningen, inte som om regeringens politik har fått något större gehör.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka slutsatser drar statsrådet av undersökningen, och avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av läget inom Polismyndigheten?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-poliser-som-vill-lamna-sitt-yrke/