Fråga till försvarsministern angående den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan

Fråga 2021/22:289 Den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Den 19 augusti fattade regeringen beslut om att Försvarsmakten skulle stödja Migrationsverket och den svenska ambassaden i Kabul med transportresurser för att evakuera svenska medborgare och tidigare lokalanställda från Afghanistan. Försvarsmakten genomförde totalt 22 flygningar och evakuerade över 1 100 personer.

Under evakueringen, den 26 augusti, utfördes ett attentat vid Hamid Karzais internationella flygplats, där Försvarsmakten evakuerade ifrån. Minst 200 människor dödades. Ett av de svenska planen ska dessutom ha varit det som var närmast explosionen – bara 300 meter ifrån. Medan andra länder valde att avbryta sina evakueringar efter attentatet återupptog Sverige flygningarna direkt på morgonen dagen efter.

De två Herculesplan som Försvarsmakten använde var bland de sämre eftersom de är mer ålderstigna än andra deltagande staters motsvarande transportflygplan. Den version som flygvapnet använder är från 1960-talet, och behovet av att genomföra livstidsförlängning innan 2035, då systemet behöver ersättas, är stort för att säkerställa drift och för att uppfylla både civila och militära krav.

I Officerstidningen berättas att ett AC-pack gick sönder på vägen till Kabul och man fick stänga av det, vilket innebar att det genererade bara värme på tillbakaresan. Det blev väldigt varmt i planet, upp till 38 grader, och när man lastade av människorna i Islamabad mådde de inte bra utan gick ut och kräktes.

I Officerstidningen säger Per Carlemalm, chef för transportflygskvadronen på F 7 i Såtenäs: ”Flygplanen höll bra nu, men det hade också kunnat bli en helt annan situation. Om de inte hade fungerat, vad hade hänt då? Vi hade skavanker som vi lyckades räta ut, men det hade kunnat bli helt andra siffror vad gäller hur många vi evakuerade.”

Utrikesminister Ann Linde har tidigare uttalat att den 20 år långa Afghanistaninsatsen ska utvärderas brett.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Avser ministern att tillse att även den svenska evakueringsinsatsen, med de ovan beskrivna bristerna, innefattas i en kommande bred utvärdering av den 20 år långa svenska Afghanistaninsatsen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-den-svenska-evakueringsinsatsen-i-afghanistan/