Fråga till biståndsministern angående utbildning av palestinska barn i judehat och till barnsoldater

Fråga 2020/21:3356 Utbildning av palestinska barn i judehat och till barnsoldater

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

En rapport, som EU-kommissionen beställde 2019 och som överlämnades från Georg Eckert Institute for International Textbook Research tidigare i år, blev liggande i flera månader innan den – efter påtryckningar från flera Europaparlamentsledamöter – publicerades den 20 juni.

Rapporten, på nästan 200 sidor, granskar 156 läroböcker och 16 lärarhandböcker från 2017 till 2020 och sammanfattar de många exempel på antisemitism och uppvigling som finns i läroböckerna. Den innehåller dussintals exempel på uppmuntran till våld och demonisering av Israel och judar. Enligt tidningen Inblick beskriver rapporten hur läroböckerna presenterar ”ambivalenta – och ibland fientliga – attityder gentemot judar och de egenskaper de tillskriver det judiska folket […] antyder en medveten cementering av fördomar, särskilt när de är inbäddade i nuvarande politiska sammanhang”.

I läroböcker jämförs Muhammeds faster, som dödade en jude, med palestinska kvinnors beslutsamhet inför ”judisk sionistisk ockupation”. Man glorifierar terrorister som attackerat israeler och en kvinna, Dalal al-Mughrabi, som var inblandad i en flygplanskapning 1978 där hon och hennes medbrottslingar dödade 38 israeler, inklusive 13 barn. Det finns märkbara tendenser att avhumanisera israeler och beskriva dem som ”bosättare” eller ”soldater”. Dessutom raderar man i de flesta kartor staten Israel.

Varför rapporten blev liggande i flera månader hos EU-kommissionen kan man spekulera kring. EU finansierar till stor del lönerna till lärare och utgivningen av läroböcker, vilka, enligt rapporten, uppmuntrar och förhärligar våld mot israeler och judar. Även Sverige, med sitt bistånd till UNRWA, är med och finansierar detta.

I Gaza har hittills mer än 50 000 barn anmält sig till de barnläger som terrorgrupperna Hamas och Islamiska jihad arrangerar, vilket jag tidigare ställt fråga (2020/21:3333) till statsrådet Per Olsson Fridh om. Syftet med barnlägren är att indoktrinera barnen och utbilda dem till barnsoldater.

Enligt David Bedein, chef för Center for Near East Policy Research, visar en reklamfilm för sommarlägret att Hamas rekryterade och registrerade palestinska barn till lägren vid UNRWA:s skolor i Gaza.

Enligt Unicef är rekrytering av barnsoldater en allvarlig överträdelse av mänskliga rättigheter. Men trots att FN-organisationen har stark närvaro i Gaza har man, enligt tidningen Inblick, ingen information om de palestinska barnsoldaterna. När Inblick kontaktar svenska Unicef är det heller ingen som vill prata om palestinska barnsoldater utan man hänvisar till den globala organisationen alternativt regionkontoret MENA.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder inom FN-systemet och EU med anledning av rapporten och att Sverige och EU är med och finansierar dessa läroböcker, lärarhandböcker och skolor och även bidrar till möjligheten att utbilda barnsoldater?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-utbildning-av-palestinska-barn-i-judehat-och-till-barnsoldater/